Verbetersignalement urineweginfecties - NVDA

Verbetersignalement urineweginfecties

De NVDA onderschrijft de verbetermogelijkheden van Zorginstituut Nederland voor het zorgtraject bij urineweginfecties (UWI) en stemt in met de verbeteracties en de betrokkenheid van de NVDA per verbetermogelijkheid.

Doktersassistenten vervullen een belangrijke rol in de diagnostiek en behandeling. De implementatie van Samen beslissen kan daarbij van extra meerwaarde zijn.

Dit verbetersignalement beschrijft de verbeteringen die mogelijk zijn in de zorg voor mensen met een urineweginfectie (UWI) en is onderdeel van het programma Zinnige Zorg. De conclusie was dat de zorg voor mensen met een urineweginfectie op enkele onderdelen beter kan.

Jaarlijks krijgen veel mensen een urineweginfectie; dit zijn vooral vrouwen. Urineweginfecties behoren tot de meest voorkomende infectieziekten. Bij het merendeel van de urineweginfecties gaat het om een blaasontsteking, die ongemak en pijn kan veroorzaken. De meeste mensen met een urineweginfectie ontvangen zorg van de huisarts. Slechts een heel klein deel krijgt zorg van een medisch specialist vanwege terugkerende urineweginfecties of complicaties.

Richtlijnen

In Nederland zijn actuele en op elkaar afgestemde richtlijnen beschikbaar voor de zorg voor mensen met een urineweginfectie. Een belangrijk aandachtspunt in deze richtlijnen is gepaste inzet van antibiotica. Antibiotica kan infecties goed tegengaan, maar wereldwijd worden steeds meer bacteriën ongevoelig voor antibiotica. Dat heet antibioticaresistentie. Dit maakt het bestrijden van infecties steeds moeilijker. Uit internationaal onderzoek komt naar voren dat Nederland relatief weinig antibiotica inzet. Passende diagnostiek en behandeling bij urineweginfecties dragen daaraan bij.

Zie ook