Tip 1: Overbrug de taalbarrière - NVDA

Tip 1: Overbrug de taalbarrière

Voor doktersassistenten is het werken met (ouders van) kinderen met een migratieachtergrond soms best moeilijk. Tip 1: overbrug de taalbarrière.

Veel assistenten vinden het moeilijk om patiënten die de Nederlandse taal niet of onvoldoende beheersen goed te helpen. Wij vroegen tips aan ervaren assistenten, onder wie Semra en Trijntje. Zij proberen in hun werk de taalbarrière zoveel mogelijk te overbruggen.

Amir, vluchtte met zijn ouders naar Nederland toen hij anderhalf jaar oud was:

Veel kinderen voelen zich onzeker, en de drempel om naar de dokter te gaan is hoog. Als er rust en respect is, durf ik eerlijk te praten over mijn hulpvraag. In Nederland is op tijd komen en efficiënt omgaan met de afspraak heel belangrijk. Ook moet je een afspraak van tevoren inplannen. Daar moet je als kind best even aan wennen, het duurt een tijdje voor je dat snapt. Als iemand zegt: ik heb maar vijf minuten voor jou, dan durf ik vaak niet meer te zeggen wat ik wilde zeggen.

Tips

  • Gebruik bij kinderen kaartjes met tekeningen van het lichaam waarop ze kunnen aangeven waar de pijn zit. En leg daar een kaartje bij met een tekening vaneen thermometer waarop kinderen de ernst van de pijn kunnen aangeven.
  • Doktersassistent Semra: ‘Ik kopieer soms informatie van Thuisarts.nl en vertaal dat met Google Translate. Dat print ik uit om mee te geven aan de patiënt. Dan kunnen ze het thuis nog eens rustig nalezen. Dat helpt vaak goed!’
  • Een taalbarrière vraagt om meer tijd. Semra: ‘Het betaalt zich terug als je net wat meer tijd neemt voor het kind en de ouders. Ik weet dan beter wat er speelt. De kinderen en hun ouders voelen zich gehoord en gaan mij meer dingen toevertrouwen. Als ik uitloop zeg ik altijd: Ik had meer tijd nodig voor de vorige patiënt, maar ik neem die tijd ook voor jou als dat nodig is.’
  • Pharos heeft goede online trainingen over dit thema, die kosteloos te volgen zijn.
  • Schakel een officiële tolk in wanneer de zorgvraag complex, ingrijpend of (privacy)gevoelig is.

Tips van experts

Voor doktersassistenten is het werken met (ouders van) kinderen met een migratieachtergrond soms best moeilijk. Vaak is er een taalbarrière en zijn er andere verwachtingen over de zorg. Soms ontbreekt een BSN of is er schaamte over klachten.

Wij verzamelden de tips van zeven ervaren doktersassistenten én een groep jongeren met een migratieachtergrond om hier goed mee om te gaan:

  • Doktersassistent Semra werkt in verschillende praktijken in achterstandswijken in Delfshaven in Rotterdam.
  • Doktersassistent Trijntje heeft 30 jaar ervaring in een huisartsenpraktijk in Friesland.
  • Amir kwam als vluchteling met zijn ouders naar Nederland toen hij 1,5 jaar oud was en stond in zijn jeugd als mantelzorger voor zijn zieke ouders klaar.

Zie ook

[su_posts template=”templates/list-loop.php” posts_per_page=”-1″ post_type=”nieuws” taxonomy=”nieuws-tag” tax_term=”12247″ order=”asc”]