Rapport werkbeleving onder triagisten - NVDA

Rapport werkbeleving onder triagisten

Triagisten ervaren steeds vaker een negatieve beïnvloeding van de werkbeleving door de complexere zorgvraag, meer veeleisende patiënten in een 24/7-economie en de tekorten op de arbeidsmarkt.

Dit blijkt uit het rapport ‘De werkbeleving van de triagist’ van organisatieadviesbureau Leeuwendaal naar de werkbeleving onder triagisten en de situatie rond de grote uitstroom onder triagisten. Opdrachtgever van het onderzoek is Stichting Sociaal Fonds Huisartsenzorg (SSFH). De NVDA heeft meegewerkt aan dit rapport.

Uit het rapport blijkt verder dat de werkbeleving van triagisten positief beïnvloed kan worden door oneigenlijk gebruik van de spoedeisende hulp te beperken en door meer en betere invulling te geven aan onderlinge omgangsvormen en verhoudingen.

Zie ook