Onderzoek naar aard en impact van Long COVID - NVDA

Onderzoek naar aard en impact van Long COVID

In opdracht van C-support start Erasmus MC een grootschalig onderzoek naar de aard en impact van Long COVID op patiënt en maatschappij. Een deel van de mensen die besmet raakt met COVID-19 houdt aanhoudende gezondheidsklachten.

De impact hiervan is groot. De ziekte heeft niet alleen invloed op de fysieke en mentale gezondheid maar ook op sociale participatie en werk. Long COVID patiënten hebben te maken met verschillende zorgverleners, disciplines en domeinen. Beter inzicht in de aard en impact van Long COVID en de geboden zorg, maakt het mogelijk de zorg en ondersteuning aan patiënten te verbeteren en beter op elkaar af te stemmen.

Beter inzicht in de aard en impact van Long COVID en de geboden zorg, maakt het mogelijk de zorg en ondersteuning aan patiënten te verbeteren. Dit onderzoek en vooral uw deelname hieraan is heel belangrijk. Doe mee en vul binnenkort de vragenlijst in.

C-support wil met dit onderzoek beter en langdurig inzicht krijgen in de gevolgen van de klachten en de zorgbehoeften van de patiënten.

Zie ook