Nivel-onderzoek arbeidsmarktknelpunten - NVDA

Nivel-onderzoek arbeidsmarktknelpunten

Nivel roept alle huisartsenpraktijken in Nederland op om mee te helpen met het in kaart brengen van arbeidsmarktknelpunten in huisartsenpraktijken. De enquête staat open tot en met donderdag 13 oktober 2022.

Met deze praktijkenquête 2022 kan Nivel alle knelpunten op de arbeidsmarkt in kaart brengen. Hiermee kunnen ze regionale en landelijke partijen laten zien welk type praktijken welke ondersteuning nodig hebben.

Dit gebeurt door middel van het publiceren van regionale factsheets en landelijke rapportages, en de ontwikkeling van het skillmix-instrument dat huisartsenpraktijken ondersteunt bij het optimaliseren van de personeelssamenstelling.

Een e-mail van het Nivel gehad?

Donderdag 22 september 2022 heeft Nivel alle huisartsenpraktijken in Nederland die bij het Nivel bekend zijn een e-mail gestuurd. Deze e-mail is gericht aan de praktijkhouder en/of praktijkmanager, dan wel gestuurd aan het algemene e-mailadres van de praktijk. Deze e-mail bevat een persoonlijke en beveiligde link om de enquête voor uw praktijk in te vullen.

Geen e-mail van het Nivel gehad?

Neem dan contact op met de onderzoekers via: balanshazorg@nivel.nl. Zij zullen ervoor zorgen dat je (eventueel opnieuw) een persoonlijke link naar de enquête krijgt.

Waarom is het belangrijk mee te doen?

Juist nu de druk op de huisartsenpraktijk steeds groter wordt, is het belangrijk een goed beeld te krijgen van jouw praktijksituatie. Hoe meer huisartsenpraktijken deelnemen, hoe betrouwbaarder we de personele bezetting en arbeidsknelpunten van huisartsenpraktijken in Nederland in kaart kunnen brengen. Doordat er gegevens beschikbaar zijn over meerdere jaren kunnen ze bovendien ontwikkelingen over de tijd laten zien.

Hoe lang is de enquête en wat levert het op?

Het invullen van de enquête duurt ongeveer 20 minuten. De enquête staat open tot en met donderdag 13 oktober 2022.

De resultaten van de enquête worden gepubliceerd in regionale factsheets en een landelijk rapport. Daarmee kun je de situatie van jouw eigen praktijk vergelijken met andere praktijken in Nederland of in uw regio. De data wordt ook gebruikt voor het Skillmix-instrument dat huisartsenpraktijken kan helpen om arbeidsmarktknelpunten inzichtelijk te maken.

Zie ook