Nieuwe campagne Samen Beslissen om een goed gesprek te beginnen - NVDA

Nieuwe campagne Samen Beslissen om een goed gesprek te beginnen

Helaas is samen Beslissen in de zorg nu nog te weinig ‘samen’ en worstelt minstens een kwart van de patiënten, vaak mensen met beperkte gezondheidsvaardigheden, met samen beslissen. Zorgverleners op hun beurt overschatten de mate waarin zij samen beslissen.

Gedeelde besluitvorming beoogt meer betrokkenheid van patiënten bij een behandelkeuze, het beter nakomen van afspraken en minder zorgkosten.

Samen Beslissen staat nogmaals in de schijnwerpers. Op tv, radio en social media is er aandacht voor het belang van gedeelde besluitvorming in de spreekkamer om samen een goed gesprek te hebben.

Bewustwordingscampagne

Om samen beslissen in de spreekkamer te vergroten, startte afgelopen najaar een Samen Beslissen campagne. Deze is de afgelopen 7 maanden uitgegroeid van een bewustwordingscampagne voor zorggebruikers en zorgverleners naar een landelijke beweging.

Uit een evaluatie blijkt dat de doelstellingen ‘de zorgverlener vraagt aan de patiënt wat belangrijk voor hem’ en ‘de zorgverlener geeft de patiënt het gevoel dat hij mag meebeslissen’ zijn behaald. Het opzoeken van informatie blijkt nog relatief weinig te gebeuren. En over van tevoren met een bekende praten over het onderwerp bestaat nog steeds de meeste onverschilligheid.

Zie ook