Maken Nederlandse gezinnen zich zorgen over geld? (peiling 2) - NVDA

Maken Nederlandse gezinnen zich zorgen over geld? (peiling 2)

Welke signalen pikken professionals die werken met kinderen, ouders en/of opvoeders op over geldzorgen? Deze vragenlijst voor professionals bevat 10 vragen over het signaleren van geldzorgen en de wensen en mogelijkheden om iets met deze signalen te doen.

Je kunt de vragenlijst invullen tot en met maandag 31 oktober. Met de input die deze vragenlijsten oplevert, kan het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid (NCJ) het vakmanschap van professionals die werken met jeugdigen, ouders/opvoeders versterken.

Peilingen

Aan het begin van dit jaar heeft het NCJ een peiling gehouden onder professionals die werken met jeugdigen, ouders en/of opvoeders en onder ouders zelf om erachter te komen in welke mate Nederlandse gezinnen geldzorgen hebben en welke signalen professionals oppikken.

De afgelopen maanden is de inflatie nog verder gestegen en is het aantal gezinnen dat hierdoor in de problemen kwam verder gegroeid. Wij willen nogmaals de professionals bevragen door het uitzetten van een tweede peiling om te zien hoe de situatie nu, een half jaar later, is. Zien we als professionals inderdaad meer mensen met financiële problemen? Hebben wij het zelf wellicht ook financieel zwaarder gekregen? Graag roept het NCJ je op om deze vragenlijst onder zoveel mogelijk professionals te delen!

Uitkomsten eerste peiling

Zie ook