LONG LOVE studie Franciscus voor premature patiëntjes - NVDA

LONG LOVE studie Franciscus voor premature patiëntjes

In Franciscus Gasthuis & Vlietland kunnen te vroeg geboren kinderen in de toekomst naar verwachting nog beter worden geholpen dankzij de LONG LOVE studie.

Ongeveer 8% van alle kinderen wordt te vroeg geboren. Te vroeg geboren kinderen hebben vaker luchtwegklachten in het eerste levensjaar en een lagere longfunctie; zij ontwikkelen op de lange termijn vaker chronische longziekten.

Afgelopen juli is het Franciscus officieel gestart met de LONG LOVE studie en doen de eerste premature patiëntjes mee aan dit nieuwe zorgpad. Franciscus werkt hierin samen met (BeterKeten) partners Maasstad ziekenhuis, Albert Schweitzer ziekenhuis en Erasmus MC.

LONG LOVE pad

Arts-onderzoeker Kindergeneeskunde Kishan Tsang: ‘Afgelopen juli zijn we officieel gestart met de LONG LOVE studie vanuit de afdeling Neonatologie. Binnen het LONG LOVE onderzoek kijken we naar het effect van een geheel nieuw (digitaal) zorgpad op basis van een thuismeet app voor te vroeg geboren kinderen. Een zorgpad geeft helderheid over de stappen in het zorgproces; het geeft aan welk traject een patiënt doorloopt en welke zorgverlener op welk moment welke acties onderneemt. We hebben hierbij extra aandacht voor de longgezondheid, aangezien we weten dat te vroeg geboren kinderen vaker last hebben van luchtweg- en longklachten.’

Zie ook