Lastige handhaving wet DBA voor zzp'ers - NVDA

Lastige handhaving wet DBA voor zzp’ers

De Algemene Rekenkamer concludeert dat de belastingdienst al jaren worstelt met de handhaving van de wet DBA voor zzp’ers.

Volgens het onderzoek heeft de fiscus de afgelopen jaren nauwelijks aanwijzingen en correcties opgelegd aan opdrachtgevers of -nemers die eigenlijk een dienstverband zouden moeten aangaan.

Het kabinet zet vooral in op een ‘webmodule’, een vragenlijst waarmee opdrachtgever en -nemer kunnen kijken of hun werkrelatie een opdracht of dienstverband is. Maar vlak na de invoering hiervan is het gebruik al danig afgenomen. De Belastingdienst, opdrachtgevers en -nemers geven aan ‘dat de webmodule geen wondermiddel is’ en in veel gevallen geen duidelijkheid geeft.

Al deze partijen willen dat er wat verandert. ‘Door de sterk terughoudende handhaving van de Belastingdienst’ blijft schijnzelfstandigheid dus bestaan, terwijl dit voor ‘een ongelijk speelveld op de arbeidsmarkt’ zorgt.

Wet DBA

De wet moet tegengaan dat bedrijven en opdrachtnemers ten onrechte profiteren van de belastingvoordelen die gepaard gaan met zelfstandigheid ten opzichte van een dienstverband. Maar handhaving is bij invoering direct gepauzeerd tijdens de ‘implementatietermijn’.

Die termijn werd steeds verlengd, en er is nog steeds geen einddatum bekend. Door dit zogenoemde moratorium kán de fiscus in veel gevallen niet handhaven. Sinds 2018 kan dit wel bij kwaadwillendheid (als er dus overduidelijk sprake is van een dienstverband). Sinds januari 2020 mag de fiscus een ‘aanwijzing’ geven. Ook dit gebeurt bijna niet. Tussen eind 2019 en eind 2021 zijn er 475 bedrijfsbezoeken afgelegd, die uiteindelijk uitmondden in drie aanwijzingen en één correctie.

Complexe materie

Verantwoordelijk staatssecretaris Marnix van Rij (Fiscaliteit en Belastingdienst) herkent de conclusies, zegt hij in een reactie. Hij benadrukt dat het complexe materie is, en dat het kabinet de aanpak van schijnzelfstandigheid wil meenemen als onderdeel van de broodnodige hervorming van de arbeidsmarkt die deze kabinetsperiode moet worden ingezet.

(Bron: AD)

Zie ook