Impressie van de ledenvergadering 2022 - NVDA

Impressie van de ledenvergadering 2022

Zaterdag 23 april was de ledenvergadering. Zo’n 90 deelnemers woonden deze online vergadering bij. Twee nieuwe leden van het bestuur stelden zich voor en er waren vijf benoemingen van nieuwe leden en twee herbenoemingen in de Ledenraad.

Candy Smit leidde als waarnemend voorzitter deze algemene ledenvergadering. ‘Er zijn dus voldoende doorgroeimogelijkheden bij de NVDA’, vertelde ze met een lach, ‘maar het is wel eenmalig hoor’.

De reden hiervan is dat oud-voorzitter Kees Gillis een nieuwe uitdaging heeft gevonden. Candy: ‘De NVDA is hem dankbaar voor zijn inzet en we hebben in januari passend afscheid genomen met de bestuursleden en bureaumedewerkers.’

Korte impressie

[besloten]

Filmpje Jellie

In een filmpje van directeur Jellie Klaver vertelde zij onder andere dat de NVDA in 2023 jaar 60 jaar bestaat. Dit laten we natuurlijk niet zomaar voorbijgaan! De voorlopige datum van het NVDA Jubileumcongres is op 22 april 2023.

Jellie vraagt de NVDA-leden mee te denken met dit jubileum. Ideeën over onderwerpen en sprekers zijn van harte welkom, congres@nvda.nl.

Mededelingen

Als leuk weetje vertelde Candy dat er nu 7.719 NVDA-leden zijn. Dit aantal willen we natuurlijk wel laten groeien!

Daarnaast zijn er twee nieuwe bestuursleden. Alma is vanwege gezondheidsredenen gestopt als penningmeester en Cheryl Veldkamp volgt haar op. Volgens Candy is Cheryl ‘secuur, betrouwbaar en een fijne collega om mee samen te werken’.

Renée Amons is bestuurslid met als portefeuille de commissie deskundigheidsbevordering. Zij was eerder 6 jaar lid van de Ledenraad en daarvoor van de commissie beroepsontwikkeling.

De Ledenraad

Namens de Ledenraad vertelde Lena Hak iets over de Ledenraad. Lena heeft zich aangemeld om te kunnen ‘meedenken en een steentje bij te dragen aan de vereniging. Om te kunnen meekijken in de keuken van de NVDA en wat de vereniging doet voor de doktersassistenten’.

Er zijn 7 nieuwe leden benoemd in de Ledenraad: Christa Verheij, Monique Pijnappel, Elly Driessen, Cindy Rooijakkers, Esther van Dalen, Marieke Smittenberg en Jacqueline Cenin. Ook zijn er nog 6 belangstellenden om een kijkje te nemen hoe het er in de Ledenraad aan toegaat! Een mooie ontwikkeling!

Daarnaast nemen we afscheid van Inge van der Boom, omdat haar termijnen erop zitten. Lena bedankt Inge voor al die jaren inzet: Inge is ‘zorgvuldig, betrokken, verbindend en we gaan haar zeker missen, bedankt’! Ook wenst ze de nieuwe leden veel succes en plezier.

Wat de Ledenraad doet, is de controle van de financiën van de vereniging, zoals de jaarrekening en het exploitatieoverzicht en stemt over komende uitgaven. Daarnaast houdt de Ledenraad zich bezig met het meerjarenplan, de plannen over de ledengroei en erkenning van het beroep. Voor de werving is het doel van de NVDA om in 2024 er 3.000 nieuwe leden bij te hebben en om de huidige leden te behouden.

Voor de erkenning is er een akkoord gegeven voor een NIVEL-onderzoek in opdracht van de NVDA onder werkgevers. De vraag is hoe zij aankijken tegen de ontwikkelingen van het beroep doktersassistent. Er is nog nooit zo’n onderzoek geweest en eind mei verwachten we de resultaten. Deze gebruikt de NVDA om hiermee contact te zoeken met de politiek en om het beroep verder op de kaart te zetten.

Bovendien heeft de Ledenraad meegedacht om de accreditaties van de CADD onder te brengen bij Kabiz en in de zoektocht naar de nieuwe voorzitter.

Kwaliteitsregister

Het Kwaliteitsregister Doktersassistent is volgens de bestuursleden van belang voor de kwaliteit van het beroep. De afgelopen jaren is de kwaliteit van scholingen door onze inzet voor het Kwaliteitesregister enorm verbeterd.

Afgesproken in de cao is dat de werkgever de kosten van het (her)registeren betaalt, tot € 125 per jaar.

Welke doktersassistent wil niet laten zien dat zij of hij staat voor kwaliteit? En welke werkgever wil niet laten zien dat zij of hij zeer goed geschoolde doktersassistenten heeft?!

Toekomst van het beroep

Er is een projectgroep die zich bezighoudt met de toekomst van de doktersassistent, waaronder het onderzoek samen met Nivel. Ook komen er pakkende teksten voor op wachtkamerschermen. Candy roept op om vooral trots te blijven op je beroep: ‘De DA is belangrijker dan vele mensen denken! De zorgkosten zouden bijvoorbeeld vele malen hoger zijn zonder doktersassistent!’

Vanuit het bestuur

Candy vindt het leuk dat er weer nieuwe bestuursleden zijn. ‘En we kunnen altijd nog meer mensen gebruiken in het bestuur of in de commsisies. Je kunt écht het verschil maken, je werkt aan je persoonlijke ontwikkeling én je weet alles als eerste.’

Commissie Arbeidsvoorwaarden

De commissie houdt zich bezig met de cao en de vooruitgang van het beroep. Naast de salarissen gaat het ook over scholingen. De werknemers én werkgevers zijn samen verantwoordelijk voor scholingen en zouden dit 1 keer per jaar met elkaar moeten bespreken. In de cao huisartsenzorg en ziekenhuizen staat dat de werkgevers de kosten voor de contributie, scholingen en (her)registratie in het Kwaliteitsregister vergoeden tot maximaal € 125 per jaar.

Er is een combinatielidmaatschap voor doktersassistenten in de ziekenhuizen van NU’91 én van de NVDA. Hierover komt meer informatie in het vakblad van mei 2022. Marjan doet nog een oproep aan geïnteresseerden om te participeren in klankbordgroep van de NVDA die met NU’91 om de tafel gaat.

Commissie deskundigheidsbevordering

De commissie heeft zich vooral beziggehouden met het scholingsaanbod in de NVDA academie, waarin een aantal vernieuwingen was in het programma van 2021.

De meest succesvolle scholing is volgens Renée ‘Ik heb last van mijn oren: trommelvliesproblemen’. Nieuw is de scholing mindful@work om te leven in het hier en nu, zonder je druk te maken over zaken die gaan komen en om gedoseerd met je tijd en aandacht te kunnen omgaan.

Commissie triagisten

De commissie is opgestart en heeft zich gericht op de samenwerking met de BTN, de beroepsvereniging voor triagisten. Daarnaast vertelde Sylvia dat de commissie zeker weer een bijdrage gaat leveren tijdens het NVDA-congres.

Penningmeester

Cheryl vertelde ze dat de NVDA er financieel goed voorstaat. Het resultaat is mede vanwege de Covid19-periode negatief, maar veel minder dan begroot.

Ledenvergadering 2023

De volgende ledenvergadering is op 1 april 2023. Candy hoopt op een fysieke bijeenkomst, met een workshop en een nieuwe voorzitter!

Tot slot

Candy bedankte alle aanwezigen voor hun deelname, aandacht, betrokkenheid en bijdrage en hopelijk tot snel!

Bestuur en bureau van de NVDA.

[/besloten]

Zie ook