Graag een concreet Integraal Zorgakkoord - NVDA

Graag een concreet Integraal Zorgakkoord

NVDA-voorzitter Linde Gonggrijp roept de LHV en de minister op om met concrete oplossingen te komen in het Integraal Zorgakkoord (IZA): ‘Het akkoord geeft weinig concrete oplossingen en de huisartsen en doktersassistenten zitten juist te wachten op een concreet zorgakkoord!’

Het ministerie van VWS is vanaf april 2022 met diverse partijen in de zorg in gesprek over het zorgakkoord. Gonggrijp: ‘De werkdruk in de huisartsenzorg loopt alsmaar op en het zorgakkoord geeft ook hier geen duidelijke maatregelen tegen. In de zomer heeft de NVDA de minister al een brief gestuurd dat veel beroepen belangrijk zijn voor het functioneren van de sectoren, terwijl deze niet worden meegenomen bij het bedenken van oplossingen.

Omdat de doktersassistenten zelf niet aan tafel zitten voor het zorgakkoord, roep ik de LHV en de minister op nu echt met verbeteringen te komen. Verbeteringen die concreet en afdwingbaar zijn, waardoor we echt de effecten van de maatregelen kunnen ervaren.’

De huisartsenzorg verzuipt

Het huisartsenzorgteam verdrinkt al langere tijd in onnodige en tijdrovende administratieve handelingen, ontoereikende publieksvoorlichting, en lange wachttijden met de daaruit voortvloeiende overbruggingszorg. Beroepsverenigingen NVDA, NAPA, NVvPO, NVvPM en V&VN afdeling PVK-POH constateren dat de huisartsenzorg verzuipt en boden Tweede Kamer-leden hierover in juli een petitie aan.

Gonggrijp: ‘Onze oproep als gezamenlijke beroepsverenigingen is erg concreet; meer publieksvoorlichting wanneer iemand een beroep kan doen op de huisartsenzorg, minder regels en een lagere administratieve lastendruk in de huisartsenzorg. Hiervan zien we nog weinig terug in het zorgakkoord. We vertrouwen er op dat de toezeggingen van de minister ook echt gestalte krijgen en we zullen de LHV daarop aanspreken in het belang van de sector en de andere beroepsgroepen die niet bij het Integraal Zorgakkoord betrokken waren.’

Zie ook