Extra aandacht voor de druk op de huisartsenzorg - NVDA

Extra aandacht voor de druk op de huisartsenzorg

Van 27 juni tot en met 1 juli vragen de huisartsen en het huisartsenteam extra aandacht voor de druk op de huisartsenzorg. De actieweek eindigt met een manifestatie op het Malieveld op 1 juli (14.00 – 16.00 uur). 

Door verschillende factoren neemt de werkdruk binnen de huisartsenpraktijk steeds verder toe. Dit geldt natuurlijk ook voor de doktersassistenten. Daarom wil de NVDA ook onze stem en hiermee die van jouw laten horen!

Iedereen moet toegang blijven houden tot goede huisartsenzorg. Daarom is het motto van de actieweek: “Iedereen een huisarts”. Het is het waard om daarvoor te knokken en te laten zien dat het tij gekeerd moet worden!

Er moeten concrete en afdwingbare afspraken komen, zodat huisartsen meer tijd voor het gesprek met de patiënten krijgen en er geen nieuwe taken bij krijgen.

En we willen duidelijke afspraken over de beschikbaarheid van andere zorgverleners en het sociaal domein, zodat patiënten na verwijzing van de huisarts ook daar tijdig geholpen worden.

Manifestatie

De actiegroepen ‘Help de huisarts verzuipt’, ‘De bezorgde huisarts’ en de huisartsenverenigingen LHV en VPH organiseren een landelijke manifestatie op het Malieveld op vrijdagmiddag 1 juli van 14.00 tot 16.00 uur.

De NVDA steunt deze actiedag en is samen met ondersteunende beroepsorganisaties in de huisartsenzorg aanwezig op het Malieveld. Wij vragen als huistartsenteam aandacht voor de andere beroepsgroepen in de huisartsenzorg.

Thema’s

In deze actieweek staan 4 thema’s centraal:

  • Overloop vanuit andere zorgsectoren en sociaal domein
  • Huisvestingsproblemen
  • Drukte in de ANW-zorg
  • De noodzaak van meer tijd voor de patiënt

De toegankelijkheid van de huisartsenzorg staat onder druk. De zorgvraag neemt toe en wordt complexer. Door veranderingen in het zorgstelsel en schaarste op andere plekken in de zorg wordt er een steeds groter beroep gedaan op de huisartsenpraktijken overdag en op de huisartsenposten in de avond-, nacht- en weekenduren. Patiënten moeten na verwijzing door de huisarts steeds vaker lang wachten op vervolgzorg.

Daardoor komt de tijd die de huisartsen per patiënt hebben om het goede gesprek te voeren in de knel en vinden steeds meer huisartsen en medewerkers de werkdruk te hoog. Dat is een bedreiging voor het animo om in de huisartsenzorg te werken.

Zie ook