De volgende stap in patiëntveiligheid zetten we samen - NVDA

De volgende stap in patiëntveiligheid zetten we samen

Dankzij de inzet van zorgprofessionals, managers en bestuurders is de zorggerelateerde schade en sterfte de afgelopen jaren gedaald. Maar het kan nog beter, want nog steeds sterven onnodig ieder jaar ruim 1.000 patiënten in ziekenhuizen. Nog meer protocollen, richtlijnen en regels maken de zorg niet veiliger.

Kwaliteit en patiëntveiligheid staat ook bij de NVDA op nummer-1!

3 patiënten per dag

Samen kunnen we voorkomen dat er gemiddeld per dag 3 patiënten onnodig sterven. Hoe? Door aandacht te besteden aan het verbinden van mensen en leren van elkaar, zorgt het vertrouwen op het vakmanschap van onze professionals voor meer patiëntveiligheid. Dat is precies wat we beogen te doen bij netwerkorganisatie Tijd voor Verbinding, een initiatief van branchepartijen NVZ, NFU, V&VN, ZKN, FMS en Nederlandse Patiëntenfederatie.

Toolkit patiëntveiligheid

Wil je bijdragen aan het agenderen van het gesprek over patiëntveiligheid op of rondom je werkplek? Wij geven je graag handvatten via de toolkit op de website van Tijd voor Verbinding, gevuld met teksten, beelden en call-to-action.

Tijd voor Verbinding

Tijd voor Verbinding wil de patiëntveiligheid in de medisch specialistische zorg in de ziekenhuizen en de zelfstandige klinieken verder verbeteren. Onze netwerkorganisatie doet dat door een bottom-up beweging op gang te brengen van en tussen zorgprofessionals, instellingen voor medisch specialistische zorg en patiënten om de zorg gerelateerde schade verder terug te dringen. Onze missie is om gezamenlijk te komen tot een aanmerkelijke en betekenisvolle daling van potentieel vermijdbare schade en sterfte in de medisch specialistische zorg.

Zie ook