Automatische E & P-regel om administratieve werkdruk huisartsen te verlagen - NVDA

Automatische E & P-regel om administratieve werkdruk huisartsen te verlagen

Om de administratieve druk bij huisartsen te verminderen, heeft Spreekuur.nl een automatische gegenereerde Evaluatie en Plan (E- en P- regel) ontwikkeld voor de SOEP-registratie. Hiermee wordt het medische dossier van een patiënt geüpdatet, zonder dat de huisarts in meerdere systemen de SOEP-regels hoeft te registreren. De dienst is vanaf vandaag beschikbaar voor alle huisartsenposten en -praktijken die gebruik maken van Spreekuur.nl.

De slimme uitbreiding in Spreekuur.nl moet de administratieve druk van artsen verlagen. Artsen besteden zo’n 40 procent van hun tijd aan administratie, blijkt uit onderzoek. Van al die handelingen vergen de meeste ook nog eens meer tijd dan de artsen nodig achten, zoals de SOEP-registratie: een methode van het bijhouden van een medisch dossier. Waarbij S staat voor “subjectief”, de O staat voor “objectief”, de E staat voor “evaluatie” en de P staat voor “plan” (van behandeling).

Directe koppeling

In het huidige proces belt en vertelt de patiënt over zijn klachten (dat komt in de S-regel). Deze S-regel wordt aangevuld aan de hand van een vraaggesprek met de huisarts in spreekkamer. Meetwaardes en lichamelijk onderzoek noteert de huisarts in de O-regel. Vervolgens stelt de huisarts de diagnose, de zogenaamde ‘E-regel’ en maakt hij in samenspraak met de patiënt een behandelplan, die hij noteert in de P-regel. Dit alles noteren na het al besproken te hebben met de patiënt is dubbel werk. In Spreekuur.nl bereidt de patiënt het consult zelf voor, daardoor wordt de S-regel nu al automatisch gegenereerd. Vervolgens chat de huisarts met de patiënt, en herleidt Spreekuur.nl uit die gesprekken vanaf vandaag dus aanvullend automatisch ook een E en P-regel.

Hiermee wordt automatisch het medische dossier van een patiënt geüpdatet zonder dat de huisarts ook maar één uitstapje naar een ander ICT-systeem hoeft te maken of gegevens dubbel hoeft in te vullen. Dit scheelt de huisarts en de assistent veel administratietijd.

Inez Teunissen, initiatiefnemer Spreekuur.nl: “De workload van huisartsen is zo groot aan het worden, dat steeds meer huisartsen echt van voor of achter niet meer weten hoe ze het weg moeten werken. De schaarse tijd die ze overhouden, besteden ze liever aan hun patiënten dan aan onnodige administratieve handelingen. Met deze automatiseringsslag willen we ze daarbij graag ondersteunen.”

Over Spreekuur.nl

Spreekuur.nl is een initiatief van Topicus, de ICT-leverancier die zorgt voor een veilige uitwisseling van gegevens voor 60 procent van de huisartenposten in Nederland, en DigiDok; de organisatie die de gezondheidszorg voor zorgverleners en zorgbedrijven innoveert en medische behandelpaden digitaliseert. Via Spreekuur.nl krijgen patiënten locatie-onafhankelijke en persoonlijke digitale zorg voor (spoed)vragen bij de huisartsenpost of huisartsenpraktijk; bijvoorbeeld voor wonden, acute oogklachten, pijn op de borst en huidinfecties. Patiënten bereiden het digitale consult zelf voor door gevalideerde triage- en anamnesevragen te doorlopen en door een foto toe te voegen.

Zie ook