Actiedag huisartsen vrijdag 1 juli - NVDA

Actiedag huisartsen vrijdag 1 juli

Vrijdag 1 juli gaan de huisartsen naar het Malieveld om het vereende geluid als huisartsen luid en duidelijk te laten horen. De NVDA is in gesprek met de andere beroepsorganisaties hoe ook wij hierbij kunnen aansluiten.

We hebben in de huisartsenzorg een grens bereikt, sommige van de artsen zijn de grens al over. Huisartsen willen goede zorg kunnen blijven leveren aan hun patiënten.

De problemen in de zorg zijn groot en veel daarvan belandt bij de huisarts. Dat kan zo niet doorgaan. Tijdens de manifestatie op het Malieveld vragen de huisartsen aandacht voor de oplossingen die nodig zijn om de huisartsenzorg voor de toekomst te behouden. Daarvoor vragen we samen actie van minister Kuipers.

Patiëntvriendelijke actie: spoedzorg

Omdat in de huisartsenzorg alles draait om de patiënt blijven de gevolgen van de acties voor patiënten ook die dag zo beperkt mogelijk.

Wat LHV, VPH, ‘Help de huisarts verzuipt’ en ‘De bezorgde huisarts’ betreft moet in ieder geval de huisartsenspoedzorg voor patiënten de hele dag geborgd zijn. Bijvoorbeeld door de huisartsenpost open te stellen of binnen de Hagro gezamenlijk oplossingen voor de spoedzorg te organiseren. Dit is en blijft regionaal en lokaal maatwerk. Dat geldt ook voor de keuze voor het sluiten van de praktijk op (een deel van de) actiedag.

Elke praktijk informeert de eigen patiënten waar zij op vrijdag(middag) voor spoedzorg terecht kunnen.

Zie ook

[su_posts template=”templates/list-loop.php” posts_per_page=”-1″ post_type=”nieuws” taxonomy=”nieuws-tag” tax_term=”11413″ order=”desc”]