Wat te doen als de huisartsenzorgverlening in de knel komt - NVDA

Wat te doen als de huisartsenzorgverlening in de knel komt

Oplopende besmettingscijfers betekent een grotere drukte in de huisartsenpraktijken: meer patiëntvragen over coronabesmettingen en uitval van zorgverleners. Wat doe je als de huisartsenzorgverlening in de knel komt? Neem contact op met het regionale crisisteam voor de regionale huisartsen-rampen-opvangplannen (harops).

De NVDA staat in nauw contact met de LHV over het in de knoop komen van de huisartsenzorg en welke invloed dat heeft op doktersassistenten en triagisten.

Niet alleen krijgen praktijken veel meer vragen van patiënten over een (mogelijke of bevestigde) coronabesmetting, ook hebben ze te maken met uitval van zorgverleners doordat die zelf besmet zijn of met quarantainemaatregelen te maken. Daar bovenop komt de extra zorgvraag door de afschaling van zorg in de ziekenhuizen en de verpleeghuizen en thuiszorg die vol zitten. Als poortwachters van de zorg merken doktersassistenten en triagisten de gevolgen daarvan.

NVDA-leden geven aan dat het ingewikkelder wordt om de zorg goed draaiende te houden. De LHV adviseert, en wij in het verlengde daarvan ook, om contact op te nemen met het regionale crisisteam indien de zorgverlening in de knel komt en (volledig) openhouden van de praktijk lastig wordt. Binnen de huisartsenzorg kunnen er regionale huisartsen-rampen-opvangplannen (harops) in werking treden als de continuïteit van de huisartsenzorg door de individuele praktijken in een regio niet meer te regelen is. In elke regio is een regionaal crisisteam voor de huisartsenzorg. De LHV-Huisartsenkring neemt deel aan of staat in nauw contact met het crisisteam.

Fase D2

Vandaag is ook naar buiten gekomen dat de planbare zorg in de ziekenhuizen verder wordt afgeschaald. Het Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ) heeft demissionair minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) gevraagd fase 2D uit het opschalingsplan te bekrachtigen. Fase 2D houdt in dat landelijk de kritieke planbare zorg wordt afgeschaald. Het gaat om dringende operaties zoals chemotherapie of niertransplantaties, die binnen zes weken zouden moeten worden uitgevoerd Naar aanleiding van het verzoek van het LNAZ zal demissionair zorgminister Hugo de Jonge bekijken of aan alle criteria hiervoor is voldaan en zal hij die fase officieel afkondigen.

De NVDA houdt er rekening mee dat dit spoedig gaat gebeuren. Dit gaat consequenties hebben voor de toch al torenhoge werkdruk en het beroep dat gedaan worden op doktersassistenten en triagisten. Wij monitoren dagelijks, ook in overleg met werkgevers, wat dit in de praktijk betekent voor zorgverleners.

Vragen of zorgelijke praktijksituaties?

Wij verzoeken jullie om bij vragen of bij zorgelijke praktijksituaties door de D2 fase dit bij de NVDA te melden: secretariaat@nvda.nl.

Wij nemen dit mee in onze overleggen over het vinden van oplossingen.

Zie ook