Voorrang bij vaccinatie voor alle doktersassistenten - NVDA

Voorrang bij vaccinatie voor alle doktersassistenten

De NVDA pleit bij werkgevers en het ministerie nog steeds voor voorrang bij vaccinatie voor doktersassistenten en triagisten. Op al die werkplekken waar zij te maken hebben met intensief patiëntencontact en risico lopen iemand te besmetten danwel zelf besmet te worden. En tot die tijd: werk maximaal veilig!

Wij krijgen veel vragen over de vaccinatiestrategie van het ministerie van VWS en wat wij daarin ondernemen. Weet dat wij (achter de schermen) veelvuldig contact hebben met werkgevers, de Tweede Kamer en het ministerie van VWS zelf over de steeds weer veranderende vaccinatiestrategie. Vorige week zinspeelde demissionair minister De Jonge op het opnieuw uitstellen van de vaccinatie voor zorgpersoneel. Met een derde golf in het vooruitzicht en de continue druk op de zorg is dit volgens de NVDA niet meer uit te leggen.

Doktersassistenten in ziekenhuizen

Voor doktersassistenten in het ziekenhuis trekken we samen op met NU’91 die de NVDA vertegenwoordigt aan de cao tafel van de ziekenhuizen. We stemmen regelmatig af en proberen zo het maximale te bereiken voor onze doelgroep: de doktersassistent.

Frontlinie

Doktersassistenten en triagisten zijn nu al getroffen door corona. Het ziekteverzuim is op dit moment al erg hoog. Met een derde golf die onvermijdelijk op ons afkomt, kunnen we ons verdere uitval niet permitteren. Doktersassistenten en triagisten strijden al vele maanden in de frontlinie, maar keer op keer staan ze achteraan als het gaat om bescherming!

Communiceer transparant

De NVDA ziet dat de druk in de zorg ontzettend toeneemt, doordat zorgprofessionals zelf besmet raken en uitvallen. In de communicatie over de vaccinatiestrategie voor zorgmedewerkers verandert het beleid per week en is het ministerie niet transparant. Zelfs voor ingewijden is het allemaal lastig te volgen. Niet in de laatste plaats door verhullend taalgebruik. Er zijn allerlei zinsnedes die ruimte laten voor discussie zoals: ‘Het BioNTech/Pfizer vaccin kan selectief ingezet worden om de zorg in stand te houden waar acute gezondheidsschade optreedt door uitval van zorgmedewerkers’, maar ook deze: ‘Ook alle 15.000 huisartsen en medewerkers die een cruciale functie vervullen in de directe Covid-spoedzorg worden met voorrang gevaccineerd’. Dit geeft  ruimte voor discussie en is niet transparant. Daar horen in de ogen van de minister doktersassistenten en triagisten in de huisartsenzorg niet bij. We zijn het er niet mee eens, maar zeg dat dan gewoon eerlijk!

Het vaccinatieschema van afgelopen vrijdag is ook niet transparant. Visueel niet en qua tekst en formulering niet.

Stand van zaken 8 februari

Op basis van de allerlaatste ontwikkelingen is het beleid voor de huisartsenpraktijk alweer veranderd ten opzichte van de brief van de minister van 5 februari jongstleden en het vaccinatieschema. Het personeel in de huisartsenpraktijk kan zelf ook worden gevaccineerd zodra de praktijken aan de slag gaan met patiënten vaccineren. Hierover is nu afgesproken:

  • Het personeel van de huisartsenpraktijken uit de leveringen tot en met die van 28 februari wordt meegenomen bij het vaccineren in die praktijken
  • Het personeel van huisartsenpraktijken die niet beleverd worden uit de februari-leveringen krijgt begin maart een oproep van de GGD
  • In geval de levering van 28 februari onverhoopt naar achteren schuift, dan maakt VWS zo spoedig mogelijk afspraken met de GGD voor vaccinatie van deze groep

Ziekenhuizen

Voor doktersassistenten die in het ziekenhuis en andere werkvelden actief zijn, start de vaccinatie in Q2 en loopt door tot in Q3 voor de tweede prik (12 weken interval). Deze start is veel te laat in onze ogen! Zoals gezegd, de NVDA blijft zich inzetten voor voorrang samen met andere beroepsverenigingen, zoals bijvoorbeeld NU’91 voor de doktersassistenten in de ziekenhuizen. Tot die tijd is het devies: werk maximaal veilig.

Voor alle doktersassistenten en triagisten die niet of nog niet gevaccineerd zijn: werk maximaal veilig

Werk maximaal veilig

We herhalen het nogmaals: Voor doktersassistenten en triagisten die niet of nog niet gevaccineerd zijn: werk maximaal veilig. Eerder hebben wij al aangegeven dat je een FFP2-masker kunt eisen. In die gevallen waarin je als werknemer opmerkt dat er gevaar is voor jezelf of anderen, moet je dat direct melden aan de leidinggevende/werkgever en die moet dan actie ondernemen.

In het geval dat er onmiddellijk gevaar dreigt naar het oordeel van de werknemer, mag deze het werk ook direct onderbreken. Dit staat in de Arbowet (artikel 10, 11 en 29 van de Arbowet) als het gaat om veiligheid. Als de werknemer dat doet, heeft hij gewoon recht op doorbetaling van loon en zal de werkgever de bewijslast hebben dat de werknemer in redelijkheid niet tot dat oordeel kon komen. Maar probeer er eerst in goed onderling overleg uit te komen.

Zie ook

[su_posts template=”templates/list-loop.php” posts_per_page=”-1″ post_type=”nieuws” taxonomy=”nieuws-tag” tax_term=”8604″ order=”desc”]