Vaccinatie zorgmedewerkers ziekenhuizen en huisartsenzorg - NVDA

Vaccinatie zorgmedewerkers ziekenhuizen en huisartsenzorg

De NVDA heeft namens de leden aan het ministerie van VWS (opnieuw) gevraagd te verduidelijken wat de vaccinatiestrategie wordt voor doktersassistenten en triagisten werkzaam in de huisartsenzorg en in de ziekenhuizen.

Op basis van alle (verwarrende) berichten over het stoppen met vaccineren met AstraZeneca onder de 60 jaar en het beschikbaar stellen en nu weer pauzeren van de uitrol van Janssen vaccins aan zorgmedewerkers in de ziekenhuizen.

Huisartsenzorg

Vooral uit de huisartsenzorg krijgen wij vragen, omdat daar de grootste onduidelijkheid heerst. Wij kunnen uit berichten afleiden dat zorgverlenende medewerkers met geboortejaar 1960 of ouder, ook nu nog met AstraZeneca kunnen worden gevaccineerd.

Voor medewerkers in de praktijken jonger dan 60 jaar (geboren na 1960) die nog niet zijn gevaccineerd, is er nog geen duidelijkheid. De NVDA vindt dat er snel een mogelijkheid moet komen om zich door de GGD-en te laten vaccineren met een ander vaccin. Wij hebben het ministerie gevraagd hierover op korte termijn duidelijkheid te verschaffen. Als het goed is, komt minister De Jonge vandaag met een brief aan de Tweede Kamer waarin hij deze helderheid gaat verschaffen.

Ziekenhuizen

Voor de ziekenhuizen gingen we er van uit dat doktersassistenten die in direct contact staan met patiënten ook versneld gevaccineerd zouden worden met Janssen. Nu willen wij graag weten wat het alternatief wordt. Eerder hebben wij al gevraagd op basis van onze ervaringen of er nog een bepaald onderscheid wordt gemaakt in soort patiëntencontact. Worden bijvoorbeeld doktersassistenten uitgesloten die voornamelijk van achter de balie werken? Of hebben ziekenhuizen daar wellicht nog een zekere mate van vrijheid in?

In onze ogen gaat het ook hier om zorgmedewerkers die direct contact met patiënten hebben en daardoor risico lopen op besmetting en daardoor uit kunnen vallen. Wij hebben ook op dit punt gevraagd ons helderheid te verschaffen.

Zie ook

[su_posts template=”templates/list-loop.php” posts_per_page=”5″ post_type=”nieuws” taxonomy=”nieuws-tag” tax_term=”8604″ order=”desc”]