Praktijkenquête huisartsenzorg voor het Skillmix-instrument - NVDA

Praktijkenquête huisartsenzorg voor het Skillmix-instrument

Het Nivel bevraagt alle huisartsenpraktijken via een jaarlijkse enquête. De huisartsenzorg in Nederland wordt namelijk op de proef gesteld: spanningen op de arbeidsmarkt, hoge werkdruk, implementatie van online inzage in het patiëntdossier en natuurlijk de coronacrisis.

De praktijkenquête is per e-mail verstuurd naar (bijna) alle huisartsenpraktijken in Nederland op 17 december en een herinnering op 7 januari. Help je mee de actuele situatie van de huisartsenzorg in kaart te brengen?

De vragenlijst gaat inzicht geven in onder andere de personeelssamenstelling in de huisartsenpraktijk, de effecten van online inzage in het medisch dossier en de gevolgen van de coronapandemie voor de huisartsenpraktijk en eventuele andere actuele knelpunten. Met de uitkomsten kan gerichte ondersteuning geboden worden.

Nog vragen?

Zijn er nog vragen over de enquête? Mail naar balanshazorg@nivel.nl

Meer informatie