Overleg onderhandelingen cao UMC's - NVDA

Overleg onderhandelingen cao UMC’s

Vrijdag 15 januari hebben de cao-delegatie van de NFU en de vakbonden met elkaar overlegd over de cao voor de medewerkers van de universitair medische centra. Nu’91 vertegenwoordigt hierin de doktersassistenten namens de NVDA.

De partijen hebben oplossingsrichtingen verkend om te komen tot een verdere invulling van een nieuwe cao.

De standpunten van de NFU en de bonden liggen op cruciale punten nog ver uit elkaar. Een belangrijk onderdeel van het voorstel van de bonden richt zich op een structurele loonsverhoging voor alle medewerkers. Gezien de beperkte financiële ruimte willen de umc’s de beschikbare loonruimte gericht inzetten op de grootste knelpunten.

Zie ook