Overeenstemming over aanvullende afspraken cao UMC - NVDA

Overeenstemming over aanvullende afspraken cao UMC

Op 11 november is overeenstemming bereikt over aanvullende afspraken voor de cao UMC. Deze afspraken komen voort uit de extra gelden die door VWS beschikbaar zijn gesteld en komen bovenop het cao-akkoord dat al eerder door NU’91, die mede voor de NVDA onderhandelt, was bereikt. De andere bonden sluiten zich nu ook aan bij dat eerder bereikte cao-akkoord.

Verlagen werkdruk en ophogen salarissen
Het belangrijkste uitgangspunt is het verlagen van de werkdruk en het ophogen van de salarissen van doktersassistenten, verpleegkundigen en verzorgenden en aanverwante beroepen. Met de extra gelden zijn verbeteringen overeengekomen voor alle UMC-medewerkers op het gebied van loon, het verlagen van de werkdruk, generatiebeleid, scholing en professionele ontwikkeling.

Wat betekent de nieuwe cao voor de doktersassistent? Hieronder de belangrijkste punten op een rij:

  • Per 1 augustus 2021 wordt het salaris structureel verhoogd met 3,5%. Dit wordt met terugwerkende kracht in januari 2022 uitbetaald.
  • Per 1 januari 2022 wordt het salaris structureel verhoogd met 3,5%.
  • Een vrije dag is een vrije dag. Een medewerker hoeft dan dus niet bereikbaar te zijn.
  • Uitbreiding keuzemodel waarin loon geruild kan worden voor vrije tijd.
  • Als de werkgever een rooster wijzigt binnen 72 uur voordat dit veranderde rooster ingaat, keert de werkgever een vergoeding uit voor de verschoven diensten. Deze maatregel wordt structureel vastgelegd in de cao. Daarnaast heeft elk UMC een eigen pakket aan maatregelen om de werkdruk te verlagen.
  • Er wordt in de cao een centrale generatieregeling ingevoerd en voor de oudere medewerkers wordt een zware beroepenregeling (RVU) ingevoerd voortkomend uit de sectoranalyse MDIEU

Meer informatie over het akkoord is hier (pdf) te vinden.