Onderhandelingen cao UMC leveren geen akkoord op - NVDA

Onderhandelingen cao UMC leveren geen akkoord op

De onderhandelingen voor een nieuwe cao Universitair Medisch Centrum (UMC) hebben niet geleid tot resultaat. Werkgeversorganisaties hebben te kennen gegeven dat zij geen ruimte zien voor een structurele loonsverhoging.

De NVDA is voor doktersassistenten aan de cao-tafel vertegenwoordigd via NU’91.

Geen extra investering

De werknemerspartijen hebben in het laatste overleg nogmaals aangegeven een generieke structurele salarisverhoging als ‘harde voorwaarde’ te zien. De werkgevers begrijpen die wens, maar vinden een loonstijging gezien de beperkte financiële ruimte niet verantwoord om de werkgelegenheid te kunnen blijven garanderen.

Dit is onbegrijpelijk. Juist die werkgelegenheid is de reden dat de werknemerspartijen een generieke structurele loonstijging op tafel hebben gelegd. Al jaren is er sprake van een hoge werkdruk en een groot personeelstekort. Dat vraagt nu om extra investeringen. De overheid noemde de medewerkers in de ziekenhuizen het afgelopen jaar meer dan eens ‘de helden van de zorg’. Het is wrang om te zien dat een jaar later het applaus is verstomd en de harde realiteit werkelijkheid wordt. Ze staan wéér achteraan in de rij als het gaat om een zeer verdiende, structurele loonsverhoging, volgens NU’91, die dit signaal ook namens de NVDA heeft overgebracht. Eind vorig jaar nog is een cao voor de zelfstandige klinieken afgesproken met een generieke loonstijging van 2 procent in 2021. Daar kan het wel.

Terug naar de achterban

Werkgevers willen nu wachten op mogelijk extra financiële ruimte na de verkiezingen. Voor de NVDA is het echter onbegrijpelijk dat werkgevers nu hun verantwoordelijkheid niet pakken en hun medewerkers in de kou laten staan. Nog iedere dag wordt aan deze beroepsgroep een extra inspanning gevraagd vanwege de crisis waarin we zitten. Het wordt nu echter steeds duidelijker dat deze inspanning slechts van een kant moet komen.

Zie ook