NVDA en BTN gaan samenwerken - NVDA

NVDA en BTN gaan samenwerken

Na constructieve gesprekken tussen de NVDA en de Beroepsvereniging Triagisten Nederland (BTN) gaan beide beroepsverenigingen op een aantal terreinen samenwerken.

De NVDA en de BTN behartigen als beroepsverenigingen afzonderlijk en met een eigen visie de belangen van triagisten. Denk daarbij aan erkenning, tekorten en werkdruk. De huidige tijd vraagt ook van belangenbehartigers om elkaar op een aantal punten op te zoeken.

Samenwerking

In de afgelopen periode hebben we constructieve verkennende gesprekken gehad met als resultaat dat we besloten hebben op een aantal punten samen te werken:

  • bevorderen deskundigheid van de triagist in de spoedzorg
  • triage door de doktersassistent in de dagpraktijk
  • cao-vraagstukken en arbeidsvoorwaarden
  • (her)registratie-eisen
  • bestuurlijk overleg met Ineen

Beide partijen zien uit naar de samenwerking in het belang van de triagisten.

Zie ook