Nog een keer FFP2-maskers - NVDA

Nog een keer FFP2-maskers

Steeds meer werkgevers verstrekken inmiddels FFP2-maskers. Maar wat te doen als dit in jouw organisatie nog steeds niet goed is geregeld en je geen, of na veel aandringen, een FFP2-masker kunt dragen?

De NVDA volgt nog steeds de volgende inzet richting ministerie: Gegeven het feit dat ook doktersassistenten en triagisten Covid-19 spoedzorg verlenen, is voorrang bij vaccinatie nog steeds een gerechtvaardigde eis. Zolang zij nog niet gevaccineerd zijn, moet als zij dat willen een FFP2-masker beschikbaar zijn! De NVDA roept alle werkgevers op hier ruimhartig mee om te gaan en zich niet formeel te verbergen achter RIVM richtlijnen. Het gaat goed werkgeverschap en om de gezondheid en inzet van cruciale medewerkers.

De nieuwe varianten van het coronavirus zijn extra besmettelijk. Dat brengt nieuwe risico’s met zich mee. Daarom dient uit voorzorg een FFP2-masker te worden gedragen bij COVID-patiënten en in andere situaties met een hoog besmettingsrisico. FFP2-maskers zijn onderdeel van een pakket aan maatregelen die een verantwoord werkgever neemt. In Nederland zijn voldoende FFP2-maskers op voorraad. Dus dat is geen argument!

Niet verschuilen achter kosten

Dat FFP2-maskers extra kosten met zich meebrengen is geen argument! Er zijn namelijk meerkostenregelingen COVID-19 waar werkgevers een beroep op kunnen doen. (Kamerbrief 10 februari 2021). Zie vooral vraag 5.

Werkgever kan niet zomaar weigeren

Op basis van het standpunt dat de ministers in de Tweede Kamer hebben ingenomen durft de NVDA met volle overtuiging te stellen dat een werkgever een FFP2-masker niet kan weigeren als de medewerker daar om vraagt.

De Tweede Kamer en de ministers vinden dat zorgverleners moeten kunnen beschikken over FFP2-maskers op basis van hun eigen professionele inschatting. Het is daarom niet de bedoeling dat individuele werkgevers weigeren om FFP2-maskers te verstrekken. Wij hopen dat werkgevers zo verstandig zijn en het niet zo ver laten komen.

Mocht een werkgever dat toch doen, dan verzoeken wij onze leden dit bij ons te melden via secretariaat@nvda.nl. Wij schakelen dan de IGJ of de inspectie SZW in.

Zie ook

[su_posts template=”templates/list-loop.php” posts_per_page=”-1″ post_type=”nieuws” taxonomy=”nieuws-tag” tax_term=”8630″ order=”desc”]