Nieuwe pauze vaccineren met AstraZeneca voor mensen onder de 60 jaar - NVDA

Nieuwe pauze vaccineren met AstraZeneca voor mensen onder de 60 jaar

Het ministerie van VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport   heeft besloten om het vaccineren met het coronavaccin van AstraZeneca per direct te pauzeren tot en met woensdag voor personen onder de 60 jaar (geboren in 1961 of later).

Meldingen van trombose en verlaagde bloedplaatjes
Dit besluit is genomen nadat er in Nederland vijf meldingen van trombose en verlaagde bloedplaatjes zijn gedaan bij bijwerkingencentrum Lareb Landelijke Registratie Evaluatie Bijwerkingen .

Momenteel doet het Europese geneesmiddelenbewakingscomité van de EMA European Medicines Agency (de PRAC) onderzoek naar deze mogelijke bijwerking. Resultaten van dit onderzoek worden woensdag 7 april verwacht. Dan wordt een nieuwe afweging gemaakt over de inzet van AstraZeneca.

Uitvoering AstraZeneca
Op dit moment wordt er door de GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst, huisartsen, ziekenhuizen en GGZ geestelijke gezondheidszorg -instellingen gevaccineerd met AstraZeneca. De nieuwe pauze gaat per direct in voor mensen die geboren zijn in 1961 of later. Het gezondheidsrisico voor mensen van 60 jaar of ouder met het krijgen van corona is veel groter dan het risico op deze mogelijke zeldzame bijwerking. De geplande vaccinaties met AstraZeneca voor mensen die in 1960 geboren zijn of ouder, kunnen doorgaan. Ook afspraken van mensen jonger dan 60 na woensdag blijven voorlopig staan. Woensdag wordt een nieuwe afweging gemaakt over de inzet van AstraZeneca.

Meldingen bij bijwerkingencentrum Lareb Landelijke Registratie Evaluatie Bijwerkingen
De directe aanleiding voor deze pauze zijn twee nieuwe meldingen over gevallen van trombose in combinatie met een laag aantal bloedplaatjes na vaccinatie met het AstraZeneca-vaccin. Dit rapporteert  het Lareb vandaag. In totaal zijn er nu vijf van deze meldingen in Nederland gemaakt, bij vrouwen tussen de 25 en 65 jaar. Uit andere EU European Union  -landen zijn vergelijkbare meldingen bekend. De PRAC, het Europese geneesmiddelenbewakingscomité van de EMA European Medicines Agency , doet op dit moment onderzoek of er sprake is van een mogelijke bijwerking van AstraZeneca.