Nieuw advies Gezondheidsraad: boostervaccinatie ook voor 60-plussers - NVDA

Nieuw advies Gezondheidsraad: boostervaccinatie ook voor 60-plussers

De Gezondheidsraad adviseert dat ook mensen van 60 jaar en ouder in aanmerking komen voor een boostervaccinatie. Bij ouderen is de bescherming tegen COVID-19 na de eerste twee prikken wat lager dan bij jongere mensen.

Met een boostervaccin kan de bescherming worden verhoogd. Zo zijn zij beter beschermd en hebben nieuwe virusvarianten ook minder kans zich te ontwikkelen en te verspreiden. De minister van VWS heeft dit advies overgenomen. Meer informatie over het besluit en de doelgroepen is te lezen op:
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-vaccinatie/aanpak-coronavaccinatie/boostervaccinatie

Ook 18-plussers in een zorginstelling komen in aanmerking
Mensen van 80 jaar en ouder worden als eerste uitgenodigd om deze extra prik in december te halen. Ook mensen van 18 jaar en ouder die in een zorginstelling wonen en het zorgpersoneel van 18 jaar en ouder met direct patiëntcontact krijgen een boostervaccinatie aangeboden.