Minister: Werkgever mag je een FFP2-mondmasker niet weigeren - NVDA

Minister: Werkgever mag je een FFP2-mondmasker niet weigeren

De NVDA vindt dat doktersassistenten en triagisten nog steeds met voorrang gevaccineerd moeten worden. Zolang de vaccinatie nog niet geregeld is, kun je als werknemer een FFP2-masker eisen. De werkgever mag dat niet weigeren zegt de minister! De NVDA adviseert om met dit bericht in de hand in gesprek te gaan met je werkgever als je een FFP2-masker wilt gebruiken.

Als de werkgever je toch een FFP2-masker weigert, meld dit dan bij de NVDA. Wij schakelen dan de Inspectie SZW in.

Minister is duidelijk
Zorgmedewerkers moeten de betere FFP2-mondkapjes kunnen krijgen als ze dat willen. Dat heeft minister Van Ark voor Medische Zorg vanmiddag tegen de NOS gezegd in reactie op een oproep van de Tweede Kamer. “Als zorgverleners het nodig vinden deze maskers te gebruiken, dan mogen daar geen belemmeringen voor zijn.”

De meeste zorgverleners werken nu nog met eenvoudigere chirurgische maskers, die bedoeld zijn om patiënten te beschermen tegen ziekteverwekkers van de drager zelf. Alleen bij risicovolle handelingen bij patiënten die waarschijnlijk besmet zijn, wordt het gebruik van een FFP2-masker aangeraden.

Van Ark zegt dat er genoeg van de maskers beschikbaar zijn.

Wanneer een FFP2-masker dragen
De NVDA, maar ook V&VN, NU’91 en CNV raden zorgverleners aan een FFP2-masker aan bij:

  • Patiënten met (een verdenking van) covid-19, en/of
  • Hoog-risico situatie: langdurig binnen de anderhalve meter werken, bij onvoorspelbare situaties waar niet kan worden vastgesteld of de patiënt besmet is met het coronavirus, als de patiënt hygiënemaatregelen niet naleeft of klachten niet goed kan uiten, en/of
  • Een gevoel van onveiligheid bij het dragen van een ander type mondneusmasker

De NVDA wijst ook op de volgende zaken

  1. In een eerdere brief van Minister Van Ark aan de Tweede Kamer stelt zij: “Het is belangrijk te onderstrepen dat in de uitgangspunten van het RIVM expliciet is opgenomen dat als de specifieke situatie daarom vraagt, zorgmedewerkers op basis van hun professionele inzichten en ervaring beredeneerd van deze uitgangspunten kunnen en mogen afwijken. Dat betekent ook dat als zorgmedewerkers van oordeel zijn dat zij een FFP2-masker in plaats van een chirurgisch mondneusmasker 2R (in bepaalde situaties) verstandig en praktisch achten in hun werk, dat dit ook kan en mogelijk gemaakt wordt”
  2. Op een vraag van het Kamerlid Van Kooten-Arissen heeft de minister in het Corona debat van vorige week het volgende geantwoord: “Dan over FFP2-maskers. Mevrouw Van Kooten-Arissen zegt dat er nog steeds signalen zijn dat zorgprofessionals FFP2-maskers willen dragen, maar dat dit hun geweigerd wordt. Collega Van Ark heeft met het brede zorgveld uitvoerig overleg gevoerd over deze wens om meer FFP2-maskers te dragen en de richtlijnen daarop aan te passen. Binnen de huidige richtlijnen geldt sowieso nu al dat, als medewerkers het zelf nodig vinden om in bepaalde situatie een FFP2-masker te dragen, het altijd goed is. Als de medewerking van een werkgever daarbij ontbreekt, dan kan een medewerker dit melden bij de Inspectie SZW”.
  3. In de Tweede Kamer is een motie aangenomen die de regering oproept ervoor zorg te dragen dat alle zorgmedewerkers de beschikking hebben over FFP2-maskers tijdens hun werk.

Zie ook

[su_posts template=”templates/list-loop.php” posts_per_page=”-1″ post_type=”nieuws” taxonomy=”nieuws-tag” tax_term=”8604″ order=”desc”]