Meld ons onveilige Covid-19 situaties bij patiëntcontact - NVDA

Meld ons onveilige Covid-19 situaties bij patiëntcontact

Zoals jullie weten zijn wij niet tevreden met de uitkomsten over het vaccinatieschema in het akkoord tussen huisartsen en het ministerie. Het komt er op neer dat doktersassistenten pas half februari voor vaccinatie in aanmerking komen er vanuit gaande dat het AstraZeneca-vaccin dan ook beschikbaar is. Wij pleiten nog steeds voor voorrang.

In de brief van de minister aan de Tweede Kamer over het akkoord schrijft hij het volgende: vanwege de snelle opkomst van de Britse variant van het virus heb ik ervoor gekozen om, in aanvulling op de huisartsen die gaan vaccineren in kleinschalige woonvormen, ook alle huisartsen en het personeel betrokken bij directe COVID-spoedzorg versneld uit te nodigen voor vaccinatie. Zij kunnen zich laten vaccineren met het vaccin van Moderna. Naar verwachting kunnen alle 15.000 huisartsen en medewerkers die een cruciale functie invullen in de directe COVID-spoedzorg de komende twee weken gevaccineerd worden.

De NVDA wil graag van jullie een melding krijgen als jullie tegen de volgende zaken aanlopen:

1.       Je bent als doktersassistent of triagist betrokken bij directe COVID-spoedzorg en wordt toch niet versneld uitgenodigd voor vaccinatie.

2.       Je hebt als doktersassistent of triagist direct fysiek patiëntencontact met mogelijke Covid 19 patiënten en je vindt dat je onveilig moet werken waardoor je risico op besmetting loopt

Met alle meldingen gaan wij naar het ministerie van VWS en vooral de werkgevers om deze onveilige situaties aan te pakken.

Stuur je melding naar: communicatie@nvda.nl. Doen!

Zie ook

[su_posts template=”templates/list-loop.php” posts_per_page=”-1″ post_type=”nieuws” taxonomy=”nieuws-tag” tax_term=”8604″ order=”desc”]