Iedereen die een rol heeft in de huisartsen spoedzorg met prioriteit gevaccineerd - NVDA

Iedereen die een rol heeft in de huisartsen spoedzorg met prioriteit gevaccineerd

Het ministerie van VWS heeft na overleg met de LHV besloten dat ook het huisartsenteam met prioriteit zal worden gevaccineerd. Dat zal op zo kort mogelijk termijn gebeuren. De precieze uitwerking volgt nog.

In de gesprekken heeft VWS bevestigd dat het huisartsenteam een onmisbare schakel in de zorgketen vormt, én dat zij een belangrijke rol in het vaccinatieproces spelen. Iedereen die een rol heeft in de huisartsen spoedzorg maakt onderdeel uit van de keten acute zorg en gaat zo snel mogelijk gevaccineerd worden.

Huisartsenspoedzorg

LHV als werkgeversorganisatie en VWS hadden al eerder afgesproken dat alle huisartsen en hun medewerkers die patiënten gaan vaccineren, vóórdat ze starten met vaccineren zelf ook de mogelijkheid krijgen om gevaccineerd te worden. Dat gebeurt dan met het Moderna-vaccin. Dit vaccin wordt nog deze maand verwacht, waarna het vaccineren van het huisartsenteam – afhankelijk van het moment van levering – naar verwachting eind januari kan starten. Het is de bedoeling dat het hele huisartsenteam met Moderna gevaccineerd wordt (of toch in ieder geval degenen die zelf gaan vaccineren), dat gaat om ongeveer 15.000 mensen.

Mocht het Moderna-vaccin onverhoopt niet in januari beschikbaar komen, dan gebeurt hetzelfde als bij de ziekenhuizen. Dan gaat het in eerste instantie alleen om degenen die zelf spoedzorg leveren (bijvoorbeeld spoedvisites, HAP). Dat zullen vooral de huisartsen zelf zijn denkt de LHV. Het gaat dan om een beperktere groep.

Mogelijk wordt er deze week al besloten over toelating van het Moderna-vaccin.

De komende tijd zal ook meer bekend worden over de aantallen beschikbare vaccins. De huidige aantallen zijn nog niet zo groot.

De NVDA blijft deze ontwikkeling voor doktersassistenten en triagisten op de voet volgen en zal inspelen op de actuele ontwikkelingen. Immers als poortwachters van de zorg moet een vaccinatie beschikbaar zijn voor iedereen als er sprake is van inzet in de huisartsen spoedzorg. De NVDA wil ook op korte termijn goede voorlichting, want uit eigen peilingen blijkt dat er veel vragen leven over het vaccineren. Onder meer over de vrijwilligheid en bijwerkingen.