Herinnering: deadline aanvragen zorgbonus is dinsdag 27 juli 2021 - NVDA

Herinnering: deadline aanvragen zorgbonus is dinsdag 27 juli 2021

Ook voor 2021 heeft de overheid besloten een zorgbonus uit te keren. Medewerkers in de huisartsenpraktijk komen hiervoor ook in aanmerking. De bonus is bedoeld voor medewerkers die in de periode van 1 oktober 2020 tot 15 juni 2021 een uitzonderlijke prestatie hebben verricht vanwege COVID-19, door onder uitzonderlijke omstandigheden zorg te blijven bieden.

De zorgbonus kan worden aangevraagd vanaf dinsdag 15 juni tot en met dinsdag 27 juli 18.00 uur. De overheid meldt dat de hoogte van het bonusbedrag medio oktober bekend wordt; de hoogte is afhankelijk van het aantal goedgekeurde aanvragen. Vanaf dat moment kunnen naar verwachting vervolgens de uitbetalingen plaatsvinden.

Meer informatie lees je op de website van de Rijksoverheid.