Digitale vaardigheden van medewerkers in de huisartsenzorg moeten naar een hoger niveau - NVDA

Digitale vaardigheden van medewerkers in de huisartsenzorg moeten naar een hoger niveau

Een groot deel van de medewerkers in de huisartsenzorg (huisartsenpraktijken, huisartsenposten en zorggroepen) voelt zich niet voldoende digitaal vaardig om het werk goed te kunnen doen. Dat blijkt uit onderzoek van Stichting Sociaal Fonds Huisartsenzorg (SSFH) in samenwerking met de coalitie Digivaardig in de Zorg onder medewerkers uit de huisartsenzorg.

Toenemende digitalisering huisartsenzorg
Aanleiding voor het onderzoek is de toenemende digitalisering van de huisartsenzorg. Zijn de vaardigheden van de medewerkers toereikend om hiermee om te gaan of is er behoefte aan extra scholing en ondersteuning? Dat laatste blijkt het geval. 90% van de ondervraagden geeft aan het belangrijk te vinden hun digitale vaardigheden verder te ontwikkelen om zo meer tijd, werkplezier en ontspanning te ervaren.

Kwart scoort onvoldoende op digitale vaardigheden
Het onderzoek ‘Digitale vaardigheden in de huisartsenzorg’ bestaat uit een zelfscan waarmee de respondenten hun eigen vaardigheden inschatten. Bijna een kwart van de respondenten geeft zichzelf een onvoldoende voor het gebruik van de meest voorkomende functionaliteiten van het huisartseninformatiesysteem (HIS). Het gaat hier om functionaliteiten als het inzien van patiëntgegevens en het declareren naar zorgverzekeraars. Ook geven veel respondenten zichzelf een slechte score op het gebruik van specifieke applicaties. Het beeldbellen heeft ook nog lang niet iedereen voldoende onder de knie, ondanks de enorme impuls die de videoconsulten hebben gekregen door de coronacrisis.

Niet alle systemen even gebruiksvriendelijk
Sommige respondenten geven aan dat zij bij uitdagingen ook een oorzaak zien in de niet altijd gebruiksvriendelijke systemen waar ze mee werken. Eén van de aanbevelingen uit het onderzoek is dan ook om aandacht te besteden aan het makkelijker en toegankelijker maken van praktijk specifieke programma’s en applicaties, bijvoorbeeld door het bundelen van functionaliteiten in één systeem. Ook is er behoefte aan meer werkplekken met webcams en gebruiksvriendelijke en veilige beeldbelapplicaties.

Uitgebreid onderzoeksrapport
Aan het onderzoek ‘Digitale vaardigheden in de huisartsenzorg’ hebben bijna 1000 medewerkers uit de huisartsenzorg deelgenomen. Er zijn 964 vragenlijsten ingevuld en 27 medewerkers uit verschillende functies en regio’s zijn diepgaand geïnterviewd.

Bekijk hier het uitgebreide onderzoeksrapport.

Bekijk het Dashboard om verder in de resultaten te duiken, door bijvoorbeeld alleen naar jouw eigen regio te kijken. Onder het kopje ‘Statuten van SSFH’ kun je op ‘Rapporten’ klikken om het rapport te downloaden. In het excelbestand kun je in de rechterkolom de resultaten filteren op o.a. leeftijdscategorie, functiegroep, type praktijk en regio.

SSFH zal de aanbevelingen van het rapport betrekken bij haar activiteiten om de digitale vaardigheden van medewerkers in de huisartsenzorg naar een hoger niveau te brengen.