Cao huisartsenzorg goedgekeurd - NVDA

Cao huisartsenzorg goedgekeurd

De Ledenraad en de leden van de NVDA hebben recent met grote meerderheid het principeakkoord cao huisartsenzorg goedgekeurd. Op 9 maart heeft ook een meerderheid van de achterbannen van InEen en de LHV het principeakkoord goedgekeurd.

Dit betekent dat alle achterbannen van de betrokken cao-partijen instemmen met het principeakkoord Cao Huisartsenzorg 2021. Daarmee is het akkoord definitief geworden.

Gemaakte afspraken
Partijen hebben op 3 februari 2021 overeenstemming bereikt over de cao huisartsenzorg. Voor de medewerkers in de huisartsenzorg komt er 3% bij. Er is een looptijd van 12 maanden overeengekomen van 1 januari 2021 tot en met 31 december 2021.

Per 1 juni 2021 is een structurele salarisverhoging afgesproken van 2%. De eindejaarsuitkering wordt in 2021 met 1% verhoogd, waarvan 0,5% structureel en 0,5% incidenteel.