CAO Huisartsenzorg 2021 definitief - NVDA

CAO Huisartsenzorg 2021 definitief

Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de cao huisartsenzorg 2021 algemeen verbindend verklaard. Hiermee is er vanaf 1 juni 2021 een loonsverhoging van 2%.

Deze nieuwe cao loopt van 1 januari 2021 tot en met 31 december 2021.

Nu het besluit tot algemeen verbindendverklaring er ligt, moet ook een werkgever die niet is aangesloten bij een van de cao-partijen (LHV en Ineen) de afgesproken loonsverhoging betalen. Let op: dit is NIET met terugwerkende kracht.

De Cao Huisartsenzorg 2021 is binnenkort ook te raadplegen op de cao-app Huisartsenzorg.

Lees meer