Behoeftepeiling JGZ-richtlijnen - NVDA

Behoeftepeiling JGZ-richtlijnen

Welke JGZ-richtlijnen zijn aan herziening toe? En welke JGZ-richtlijnen hoeven niet te worden herzien, of zijn misschien overbodig? Jouw mening is belangrijk! Doe je mee aan het onderzoek?

Voor het antwoord op deze vragen horen wij graag jouw mening! Vul de vragenlijst voor de Behoeftepeiling JGZ Richtlijnen in. Het invullen van de vragenlijst duurt ongeveer 30 minuten en is mogelijk tot 7 december 2021.

Onderhoud richtlijnen

De NVDA is samen met AJN en V&VN vakgroep jeugd eigenaar van alle JGZ Richtlijnen. Inmiddels zijn er 35 wetenschappelijk onderbouwde, professionele richtlijnen. Om de beste zorg te kunnen leveren en professionals optimaal te kunnen ondersteunen, moeten deze richtlijnen goed uitvoerbaar zijn in de dagelijkse JGZ praktijk. Daarnaast moeten ze gebaseerd zijn op de meest actuele stand van zaken in de wetenschap. Onderhoud van bestaande richtlijnen is essentieel.

Onderzoek

TNO onderzoekt in opdracht van ZonMw welke richtlijnen/modules de komende jaren herzien dan wel ontwikkeld moeten worden en met welke prioriteit. Inbreng vanuit alle betrokken partijen is enorm belangrijk. TNO voert hiervoor een brede behoeftepeiling uit onder JGZ-professionals, cliënten (ouders en jeugdigen) en andere stakeholders.

Samen met een quickscan van de literatuur leidt dit tot een prioriteringsadvies, wat de basis zal gaan vormen voor de verdere invulling van de herziening en ontwikkeling van (modulaire) richtlijnen binnen het ZonMw-Richtlijnen programma 2019 – 2024.

Doe je mee?

Wil je ook bijdragen aan de ontwikkeling van richtlijnen die goed aansluiten bij je dagelijkse werk? Help mee en vul de vragenlijst in!

Vragen?

Neem contact op met Caren Lanting, caren.lanting@tno.nl.

Zie ook