Akkoord eenjarige cao huisartsenzorg 2021: 3% salaris erbij - NVDA

Akkoord eenjarige cao huisartsenzorg 2021: 3% salaris erbij

Partijen hebben op 3 februari 2021 overeenstemming bereikt over de cao huisartsenzorg. Voor de medewerkers in de huisartsenzorg komt er 3% bij. Er is een looptijd van 12 maanden overeengekomen van 1 januari 2021 tot en met 31 december 2021.

Per 1 juni 2021 is een structurele salarisverhoging afgesproken van 2%. De eindejaarsuitkering wordt in 2021 met 1% verhoogd, waarvan 0,5% structureel en 0,5% incidenteel.

Binnenkort leggen de partijen het principeakkoord voor aan de leden/achterbannen. Zodra het principeakkoord beschikbaar is plaatsen wij dit op de site.

Corona vraagt snelle praktische benadering

Cao-partijen zijn de onderhandelingen in december 2020 gestart met de vaststelling dat een cao afsluiten in een tijd dat in de huisartsenzorg de focus van iedereen gericht is op het bestrijden en doorkomen van de Corona pandemie een praktische benadering vergt. Het doorvoeren van vergaande beleidsmatige en inhoudelijke aanpassingen in de cao ligt in deze tijd niet voor de hand, tegelijkertijd willen cao-partijen op de kortst mogelijke termijn aan werkgevers en werknemers duidelijkheid geven over de loonontwikkeling. Ook willen partijen afspraken maken over een thuiswerkregeling, nu thuiswerken voor veel werknemers de norm is.

Daarom is voor 2021 een kortlopend akkoord gesloten over de loonontwikkeling en een vergoeding voor thuiswerken.

Eenmalige korting op SSFH-premie voor werknemers

Omdat het Sociaal Fonds Huisartsenzorg (SSFH) als gevolg van de pandemie in 2020 minder activiteiten heeft kunnen doen en daardoor minder uitgaven heeft gehad, hebben partijen een eenmalige korting van de SSFH-premie afgesproken voor 2021.

In het akkoord is ook afgesproken welke thema’s cao-partijen ter voorbereiding op een volgende cao gezamenlijk met elkaar gaan verkennen en uitwerken. Die thema’s omvatten onder andere een modernisering van de scholingsartikelen (inclusief het bevorderen van digivaardigheid), het voortzetten van het programma gericht op duurzame inzetbaarheid ’Goed voor Elkaar’ (inclusief het bevorderen van de aantrekkingskracht op de arbeidsmarkt), een onderzoek naar een moderne levensfaseregeling en een onderzoek naar de aansluiting van de cao bij alle ontwikkelingen in de (huisartsen)zorg.

Verder wordt de cao-tekst waar nodig geactualiseerd en verduidelijkt.

Zie ook

[besloten]

[su_posts template=”templates/list-loop.php” posts_per_page=”12″ post_type=”nieuws” taxonomy=”nieuws-tag” tax_term=”8447″ order=”desc”]

[/besloten]