Wijziging groepslidmaatschap per 15 mei 2020 - NVDA

Wijziging groepslidmaatschap per 15 mei 2020

Vanwege aanpassingen in onze ledenadministratie en herziening van het beleid is het vanaf 15 mei 2020 niet meer mogelijk nieuwe groepslidmaatschappen af te sluiten.

Alle doktersassistenten komen individueel met eigen privégegevens in ons ledenbestand te staan. De komende maanden gaan we deze gegevens opvragen bij de assistenten.

Alleen voor leden (inloggen)

[besloten]

Bestaande groepslidmaatschappen worden de komende maanden omgezet naar een individueel lidmaatschap en de NVDA koppelt de lidmaatschappen niet meer aan een organisatie. Een organisatie heeft geen lidmaatschap meer van de NVDA.

Leden ontvangen vanaf 1 januari 2021 zelf de factuur voor het lidmaatschap van de NVDA. Zij betalen deze factuur zelf en/of declareren deze bij de werkgever die voor betaling kan zorgdragen. De betalingsverplichting blijft liggen bij het lid zelf. Er wordt geen BTW berekend over het contributiebedrag.

Je kunt de praktijknaam boven jouw adresgegevens laten vermelden voor betaling/ declaratie van de contributiefactuur.

Let op

Als de doktersassistent onder de werkingssfeer van de cao Huisartsenzorg valt, dan wordt 70% van de contributie of in zijn geheel, vergoed door de werkgever tot een maximum van € 125,- per jaar. Zie artikel 6.12 cao huisartsenzorg.

Groepskorting

De groepskorting voor werkgevers met vier tot en met negen assistenten komt te vervallen.

Een werkgever met 10 of meer assistenten kan eenmaal per jaar, in de maand juni 2021, nog wel groepskorting aanvragen. Hiervoor geldt een vast kortingsbedrag van € 125 per jaar. De praktijk kan de korting aanvragen door de 10 of meer namen en lidnummers van de assistenten te mailen naar ledenadministratie@nvda.nl, o.v.v. het bankrekeningnummer van de praktijk.

Het kortingsbedrag wordt overgemaakt indien de volledige contributiebedragen van alle genoemde assistenten zijn ontvangen.

[/besloten]

Meer informatie