Update status zorgbonus augustus 2020 - NVDA

Update status zorgbonus augustus 2020

Een update over de borgbonus voor zorgverleners die tijdens de COVID-19 pandemie een uitzonderlijke prestatie hebben geleverd.

Eind juni informeerden wij onze leden over de borgbonus. Op 18 augustus heeft de regering in een brief de Tweede Kamer nader geïnformeerd hoe de contouren (!) van de regeling er uit moet komen te zien en wie er voor in aanmerking komen.

De brief zegt op dit punt het volgende:

‘Een zorgaanbieder (lees: werkgever) kan het beste zelf inschatten welke individuele zorgprofessionals tijdens de uitbraak van COVID-19 een uitzonderlijke prestatie hebben geleverd. De inzet van individuele zorgprofessionals kan namelijk van geval tot geval verschillen. Er zal ter ondersteuning van de zorgaanbieder, als aanvrager, een handreiking worden meegeleverd bij de regeling. De focus ligt op zorgprofessionals binnen een zorgorganisatie die zich:

  • in de afgelopen periode (1 maart 2020 tot 1 september 2020) hebben ingezet voor patiënten en cliënten met COVID-19,
    en/of;
  • hebben bijgedragen aan de strijd tegen COVID-19.

Er wordt uitgegaan van twee categorieën; ‘ja, mits’ en ‘nee, tenzij’. Onder de categorie ‘ja, mits’ vallen de individuele zorgprofessionals die op grond van hun functie/beroep in aanmerking komen voor de eenmalige zorgbonus, mits zij tevens voldoen aan bovenstaande beschrijving. ‘Nee, tenzij’ houdt in dat op grond van de functie/het beroep van de individuele zorgprofessional er geen eenmalige zorgbonus kan worden aangevraagd, omdat de functiegroep/het beroep in beginsel niet voldoet aan bovenstaande beschrijving, maar op grond van het individuele geval wel de eenmalige zorgbonus kan worden aangevraagd.

Zorgprofessionals met een hoog inkomen komen niet in aanmerking komen voor de bonus. Met een hoog inkomen wordt bedoeld een inkomen van meer dan tweemaal modaal, oftewel € 73.000 per jaar. Dit is goed verdedigbaar aangezien de zorgbonus door elke Nederlander moet worden betaald, ook mensen met een lager inkomen. De kosten van de bonus komen neer op circa € 50 per Nederlander.

De subsidieregeling en handreiking komen tot stand met betrokkenheid van de werkgevers- en werknemersorganisaties. Alle inzet is erop gericht om het aanvraagloket per 1 oktober 2020 te openen bij de uitvoeringsinstantie van VWS, zodat de zorgaanbieders de eenmalige bonus vanaf dat moment kunnen aanvragen en spoedig daarna kunnen uitkeren aan de zorgprofessionals.’

Blijven volgen

De NVDA volgt de ontwikkelingen rond de zorgbonus op de voet en wij laten ook onze invloed gelden via onze vertegenwoordigers. De NVDA gaat er voetstoots van uit dat doktersassistenten en triagisten die ook deze uitzonderlijke prestatie hebben geleverd voor deze regeling in aanmerking komen. De NVDA vraagt om een ruimhartige toepassing.

Naar wij horen, twijfelt een aantal partijen er over of de regeling wel per oktober kan worden uitgevoerd door het ministerie van VWS. Men heeft meer tijd nodig voor een goede uitwerking. Werkgeverspartijen willen daarnaast niet verantwoordelijk worden gehouden voor de uitvoering van de regeling. Dan moeten zij de moeilijke keuze maken wie wel en niet in aanmerking komen voor de bonus. Zij vinden dat het ministerie van VWS deze keuze moet maken.

Hoe het ook zij, wij houden jullie op de hoogte en blijven onze boodschap in deze uitdragen en vinden dat er haast moet worden gemaakt. De aankondiging is nu al weer 2 maanden geleden!

Zie ook