Standpunt NVDA over 1000 euro netto bonus zorgpersoneel - NVDA

Standpunt NVDA over 1000 euro netto bonus zorgpersoneel

Vandaag heeft het ministerie van VWS bekend gemaakt dat zorgmedewerkers die in hun werk direct of indirect de gevolgen van de uitbraak van het coronavirus hebben ondervonden een bonus krijgen van € 1000 netto.

Hiermee laten de Tweede Kamer en het kabinet hun waardering en dankbaarheid zien voor al het harde werk dat de mensen in de zorg tijdens de coronacrisis hebben verricht. Wij krijgen veel vragen over deze bonusregeling van doktersassistenten en triagisten, maar ook van artsen.

De NVDA is blij met deze stap van het ministerie. Zij vindt dat deze regeling ook voor doktersassistenten en triagisten moet gelden die zich tijdens de crisis hebben ingezet voor patiënten en cliënten en direct of indirect de effecten van corona hebben ondervonden.

NVDA: ‘Ook doktersassistenten en triagisten die ook deze uitzonderlijke prestatie hebben geleverd, moeten voor deze regeling in aanmerking komen.’

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport zorgt er in overleg met werkgevers voor dat het geld terechtkomt bij de mensen voor wie het bedoeld is. Het gaat om al het zorgpersoneel dat een uitzonderlijke prestatie in coronatijd heeft geleverd. Tijdens de zomer wordt verder uitgewerkt hoe de subsidie zo goed, en zo eenvoudig mogelijk kan worden uitgekeerd. Het streven is om het loket waar de bonus door werkgevers kan worden aangevraagd uiterlijk 1 oktober te openen.

Contact met werkgevers

Hoe de uitwerking van de regeling er precies uit komt te zien is op dit moment nog niet helemaal duidelijk, maar de NVDA heeft al wel contact opgenomen met werkgevers van de diverse werkvelden, zoals bijvoorbeeld huisartsenzorg en ziekenhuizen om hen aan te geven dat de NVDA er voetstoots van uit gaat dat ook doktersassistenten en triagisten die ook deze uitzonderlijke prestatie hebben geleverd voor deze regeling in aanmerking komen. De NVDA vraagt om een ruimhartige toepassing.

Van de LHV is al vernomen dat ook zij zeer benieuwd zijn naar de exacte uitwerking van de regeling en dat zij hem als werkgevers gaan uitvoeren. Ook onze vertegenwoordiger voor de ziekenhuizen is er alert op dat doktersassistenten niet vergeten worden. Omdat nog niet duidelijk is hoe de regeling er uit komt te zien en hoe de werkgevers deze exact gaan toepassen, roepen wij onze leden op ons daar waar nodig later deze zomer te informeren of er situaties zijn waarin de NVDA in actie moet komen!

Meer informatie

Volg ook onze site en Facebook, want als er meer nieuws is over deze bonusregeling dan laten we het jullie via die kanalen weten. Tevens vind je op de LHV site ook informatie omtrent deze bonusregeling.

Dossier Zorgbonus (alleen voor leden)

[besloten]

[su_posts template=”templates/list-loop.php” posts_per_page=”-1″ post_type=”nieuws” taxonomy=”nieuws-tag” tax_term=”8471″ order=”desc”]

[/besloten]