Resultaten NVDA-enquête gevolgen coronacrisis - NVDA

Resultaten NVDA-enquête gevolgen coronacrisis

De NVDA heeft de ervaringen van de NVDA-leden gepeild vanwege het coronavirus (COVID-19).

‘Belastend, maar ook leerzaam’ zijn enkele resultaten van deze enquête.

Eén op de drie doktersassistenten is ingezet voor triage, een coronaspreekuur in de huisartsenpraktijk of voor werkzaamheden op de corona-afdeling in het ziekenhuis. Bijvoorbeeld het afnemen van covid-testen, maar ook bronnenonderzoek door de GGD.

Veel doktersassistenten voerden veel praktische taken uit, zoals het ontsmetten en schoonmaken van de wachtkamer en de praktijk. Daarnaast afbellen van patiënten die buiten de coronazorg vielen en de nodige achterstallige administratieve taken.

Hoe hebben doktersassistenten de afgelopen periode van COVID-19 ervaren?

De resultaten (alleen voor leden, inloggen)

[besloten]De enquête is ingevuld tussen 7 en 30 juni 2020. We hebben 793 ingevulde enquêtes ontvangen. Bedankt!

Hoe heb je deze afgelopen periode van COVID-19 ervaren?

Zijn jouw vaardigheden op jouw werkplek voldoende ingezet?

Werd je op je werkplek ingezet voor andere/ nieuwe taken dan normaal?

Voor welke andere/ nieuwe taken dan normaal werd je ingezet?

Vooral organisatorische en administratieve taken, schoonmaken, spreekuur (mee)draaien, triage, bellen, ondersteuning bieden, voorraadbeheer/ PBM, portier, voorlichting geven, testen/ swabs. Ook is er onder andere digitaal werken, visites rijden, medicijnuitgifte, foto’s beoordelen genoemd.

Welke situatie geldt (ook) voor jou in deze periode van COVID-19?

Hoe werden de protocollen van RIVM, NHG/LHV op jouw werkplek gevolgd?

Kreeg je voldoende uitleg/instructie over de te volgen protocollen?

Heb je thuisgewerkt?

Heb je je vakkennis bijgehouden in deze periode van het coronavirus?

Heb je je inhoudelijk bijgeschoold over COVID-19?

Welke gevolgen hebben de digitale of telefonische vragen en consulten (bijvoorbeeld beeldbellen of per mail/ e-health) voor jouw beroep doktersassistent binnen een half jaar?

Vooral telefonische consulten. Een groep verwacht geen- weinig gevolgen, terwijl er ongeveer evenveel antwoorden zijn als: digitalisering waaronder e-health en e-consulten, e-mail waaronder foto’s versturen, meer (werk)druk. Ten slotte is de verwachting minder fysiek/ persoonlijk contact.

Welke gevolgen hebben de digitale of telefonische consulten voor jouw beroep
voor de lange termijn?

Hoe heb je tot nu toe alle ervaringen en gebeurtenissen kunnen verwerken?

Heeft de NVDA in deze periode van COVID-19 jouw belangen als doktersassistent
goed behartigd?

Waar ben je werkzaam?

Mogen we je eventueel benaderen voor meer informatie? Bijvoorbeeld voor het
vakblad

We hebben 150 e-mailadressen ontvangen. Bedankt!

Meer informatie

[/besloten]

[openbaar]Meer informatie[openbaar]