Reactie kerntaken Huisartsenvoorziening - NVDA

Reactie kerntaken Huisartsenvoorziening

De NVDA heeft met de gezamenlijke beroepsverenigingen LV POHGGZ, NVvPM en V&VN (pvkpoh en vs) een reactie gegeven op het concept Kerntaken huisartsen.

De gezamenlijke beroepsverenigingen hebben zich ook verdiept in de vraag hoe wij in onze rollen en functies deze kerntaken kunnen verankeren in de dagelijkse praktijk.

De reactie op het visiedocument Toekomst Huisartsenzorg – Kerntaken in de praktijk van de huisartsen is op verzoek van de Stuurgroep Toekomst Huisartsenzorg (Ineen, LHV, NHG, VPH).

Na de Woudschoten conferentie in 2019, waar de 4 kernwaarden gedeeld zijn, hebben huisartsen in verschillende werkgroepen de visie op haar kerntaken gedefinieerd.

Dit heeft geresulteerd in een gezamenlijk advies op het visiedocument, dat als bijlage bij de reactie op het stuk van de huisartsen is meegestuurd naar het projectteam Toekomst Huisartsenzorg.

Opmerkingen van de NVDA

  • De rol van de MBO opgeleide professional, zoals de doktersassistent en triagist, moet niet onderschat worden in de gezamenlijke activiteit van het team om de juiste zorg te leveren. Deze professional verdient verdere opwaardering in taken en verantwoordelijkheden.
  • Triage is het begin van veel zorg en is daarmee van onschatbare waarde als het gaat om het verlenen van de juiste zorg. De doktersassistent is veelal de poortwachter van de zorg en daarmee eerder in beeld dan de huisarts.
  • De grens in de praktijk is niet strikt te trekken over ‘bepaalde vormen van zorg die niet binnen de huisartsenzorg thuishoren’. Enige ruimte op basis van de inschatting van de patiëntrelatie is gewenst, met hierin een niet te onderschatten de rol van de doktersassistent.
  • Besteed aandacht voor de positieve gezondheid, of in ieder geval de bredere kijk op gezondheid dan alleen ‘beter worden’.
  • De NVDA hoort regelmatig verhalen over problemen bij palliatieve zorg. Als het kan, moet het altijd zijn: contact met de eigen huisarts. Wij vernemen dat in een aantal gevallen de doktersassistent het enige vertrouwde aanspreekpunt is.

Meer informatie

Zie ook