Praat je mee op 6 maart? - NVDA

Praat je mee op 6 maart?

Wie wil er op 6 maart 2020 (9.00 – 16.30 uur) namens de NVDA meepraten over de toekomst van de huisartsenzorg? Wij zoeken hiervoor 3 tot 5 deelnemers. De bijeenkomst vindt plaats bij de NVDA in Utrecht. Doe jij mee? Geef je dan op via secretariaat@nvda.nl

NHG en LHV hebben hun meerjarenvisie op de huisartsenzorg vastgelegd in de Toekomstvisie Huisartsenzorg. Deze Toekomstvisie is tot stand gekomen in nauwe samenspraak met de achterban. De NVDA en andere partijen zoals V&VN en NVvPO hebben hier ook een bijdrage aan geleverd.

In de Toekomstvisie worden standpunten over patiëntenzorg en praktijkorganisatie uitgewerkt met aanbevelingen voor de praktijk. Ook zijn de herijkte kernwaarden en kerntaken gepresenteerd. Hiermee geven huisartsen aan wat de kern is van de huisartsenzorg en waar zij voor staan.

Een volgende stap is het concretiseren van de kerntaken. Aan ons is gevraagd om mee te denken over de vraag ‘waar zijn wij van’? Vallen de volgende kerntaken wel of niet onder de huisartsenzorg, bijvoorbeeld: medisch generalistisch, spoed, palliatief, preventief, zorgcoördinatie?

Extra vraag aan de NVDA

Wij kregen een extra vraag gesteld, gerelateerd aan de arbeidsmarkt: HOE houden we medewerkers binnen?

De bijeenkomst vindt plaats bij de NVDA in Utrecht, 9.00 – 16.30 uur. Doe jij mee? Geef je dan op via secretariaat@nvda.nl.