Pneumokokkenprik ouderen najaar 2020 - NVDA

Pneumokokkenprik ouderen najaar 2020

Vanwege de COVID-19 uitbraak adviseerde de Gezondheidsraad in april 2020 tot herprioritering van de doelgroep.
De Gezondheidsraad adviseerde in 2018 om mensen van 60 tot en met 75 jaar om de vijf jaar uit te nodigen voor een pneumokokkenvaccinatie (bij 60, 65, 70 en 75 jaar). De prik werkt 5 jaar en biedt daardoor tot 80 jaar bescherming. Op verzoek van de staatssecretaris van het ministerie van VWS heeft de Gezondheidsraad onlangs beoordeeld of de COVID-19 pandemie aanleiding geeft tot herprioritering van de eerder gekozen doelgroep voor pneumokokkenvaccinatie. Op 20 april jl. adviseerde de Gezondheidsraad daarop om dit najaar niet de eerder geformuleerde doelgroep uit het NPPV te vaccineren, maar mensen van 70 tot en met 79 jaar. Te beginnen bij de oudsten en afhankelijk van de beschikbaarheid van vaccins en uitvoeringsaspecten. Door vaccinatie van deze groep wordt de ziektelast voor deze groep als wellicht ook de belasting van de zorg zo klein mogelijk gehouden. Zij hebben een grotere kans op een ernstig beloop bij zowel een pneumokokkeninfectie als bij COVID-19.

Op 30 april 2020 besloot de staatssecretaris van VWS op basis van het Gezondheidsraadadvies en de beschikbare hoeveelheid vaccins dat ouderen van 73 t/m 79 jaar (d.w.z. iedereen geboren tussen 1941 en 1947) een uitnodiging van de huisarts ontvangen in het najaar van 2020. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de al opgezette infrastructuur van het NPPV. Hoe het pneumokokkenvaccinatie programma er na 2020 uit zal zien is nu nog niet bekend. Ook is nog niet bekend wanneer de groep 70- tot en met 72-jarigen een uitnodiging voor vaccinatie ontvangt. De Gezondheidsraad adviseert op een later moment over de te vaccineren doelgroep in 2021.

Ook medische indicatie pneumokokkenvaccinatie voor COVID-19 patiënten
Er bestaat al jaren een pneumokokkenvaccinatie voor medische risicogroepen, bijvoorbeeld voor mensen met sikkelcelziekte en asplenie. De Gezondheidsraad adviseert nu ook om mensen die COVID-19 hebben doorgemaakt en daardoor longschade hebben opgelopen voorlopig toe te voegen als medische risicogroep. De preciezere definitie van deze nieuwe medische risicogroep wordt nog nader uitgewerkt. Deze groep ontvangt de pneumokokkenvaccinatie via dezelfde route als overige patiënten met een medische indicatie. Er komt dus geen uitnodiging via het programma, tenzij mensen uit deze groep op basis van hun leeftijd in aanmerking komen voor pneumokokkenvaccinatie.

Organisatie vaccinatiespreekuren najaar 2020
De COVID-19 pandemie stelt nieuwe eisen aan de organisatie van het spreekuur voor vaccinatie tegen griep en pneumokokken. Centraal staat de richtlijn dat alle aanwezige patiënten en zorgverleners zoveel mogelijk 1,5 meter afstand houden, met uitzondering van het moment van vaccinatie.

Meer informatie zie:

www.rivm.nl/pneumokokken

Tweede kamer brief pneumokokkenvaccinatie