Organisatie vaccinatiespreekuren - NVDA

Organisatie vaccinatiespreekuren

Het NHG, de LHV en de SNPG kregen allerlei vragen over de organisatie van de vaccinatiespreekuren door de COVID-19 richtlijnen.

Hoe past u dit najaar de COVID-19 richtlijnen toe bij de organisatie van uw vaccinatiespreekuren tegen griep en pneumokokken?

Eerder stelde de NHG het addendum ‘Organisatie van het vaccinatiespreekuur in de huisartsenpraktijk in tijden van COVID-19’ beschikbaar. Dit addendum is nu aangevuld met een veiligheidsplan, een praktijkvoorbeeld voor de inrichting van het spreekuur en adviezen over persoonlijke beschermingsmiddelen.

Lees meer