Onzekerheid bij doktersassistenten Covid19-testen - NVDA

Onzekerheid bij doktersassistenten Covid19-testen

‘Geef doktersassistenten en andere zorgmedewerkers voorrang bij testen en de uitslag van Covid19-testen!’ Deze boodschap heeft de NVDA vorige week overgebracht aan het ministerie van VWS. Als doktersassistenten zelf Covid19-achtige klachten hebben, duurt het regelmatig een dag of langer voordat zij zich kunnen laten testen. Ook duurt het lang voordat de uitslag beschikbaar is. Aan de Vaste Kamercommissie VWS van de Tweede Kamer heeft de NVDA eenzelfde boodschap overgebracht.

 

Doktersassistenten verkeren langer dan gewenst in onzekerheid of zij besmet zijn met Covid19. Wachttijden voor de GGD-teststraten lopen op en de uitslagen laten te lang op zich wachten. De NVDA wil voorrang voor zorgmedewerkers, want eventuele besmette zorgmedewerkers met patiëntcontact zijn een gevaar voor de patiënt. En tot er een uitslag is mogen ze niet werken, terwijl er een tekort aan collega doktersassistenten is.

De NVDA sluit daarmee aan bij de oproep eerder van ActiZ, vakbond NU ’91 en beroepsvereniging V&VN.

Voorrang

Zolang doktersassistenten in afwachting van de test en de uitslag zijn, mogen zij niet werken. Collega’s moeten dan hun diensten overnemen, met gaten in de personeelsplanning tot gevolg. Door die extra dag(en) thuis, gaan veel werkuren verloren. Juist terwijl die nu zo hard nodig zijn.

De NVDA pleit daarom voor voorrang voor mensen in vitale beroepen, waaronder zeker ook de doktersassistenten, bij het testen en ontvangen van een uitslag in die regio’s waar de afgesproken termijnen nu niet gehaald kunnen worden.

Ministerie

De NVDA heeft het probleem van testen en de uitslag aangekaart bij het ministerie van VWS. In een reactie geven zij aan dat er in enkele regio’s nu bij de GGD-en vertraging is ontstaan (in de te maken afspraak maar ook in de terugkoppeling van de uitkomst), maar navraag leert dat deze knelpunten snel worden opgelost’. In de teststromen via de GGD-route wil het ministerie geen onderscheid maken tussen groepen. Controle is vooraf nagenoeg onmogelijk en prioritering ten opzichte van elkaar zal ook niet meevallen in de ogen van ministerie. VWS zet daarom in op voldoende testcapaciteit zodat voorrang niet nodig is.

Het ministerie geeft verder aan een uitvraag te doen bij brancheorganisaties om een beter beeld te krijgen van de omvang van dit probleem: ‘Als dit toch groter is dan verwacht en het blijft een aanhoudend probleem dan wil het ministerie met laboratoria, werkgevers in de zorg en wellicht GGD-en verkennen welke mogelijkheden er zijn dit knelpunt op te lossen.’ De NVDA blijft dit in het belang van doktersassistenten op de voet volgen en blijft ook aandringen op voldoende beschermingsmiddelen in het licht van een mogelijk tweede golf.

Oproep

Ook de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV), het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG), de organisatie voor eerstelijnszorg InEen, de beroepsvereniging voor verzorgenden en verpleegkundigen (V&VN) en de branchevereniging van zorgorganisaties (Actiz) en thuiszorg (Thuiszorgnl) hebben een dergelijke oproep aan het ministerie gedaan.

Zie ook