NVDA neemt deel aan crisisoverleg - NVDA

NVDA neemt deel aan crisisoverleg

Donderdag 30 april is de NVDA aanwezig in het crisisoverleg met de LHV, Ineen en NHG over de Covid-19 pandemie in relatie tot het werk en de zorg in de huisartsenvoorziening.

Naast de NVDA hebben de NVvPO, LV POHGGZ, NVvPM, V&VN, PVKPOH en V&VN bij LHV, Ineen en NHG aangedrongen om betrokken te zijn in dit overleg. Hierin hebben we melding gemaakt van de vragen en zorgen van onze leden met betrekking tot de Covid-19 pandemie.

Dit crisisoverleg is nog actueler geworden nu de zorgen over de beschikbaarheid van persoonlijke beschermingsmiddelen weer snel toenemen en er onduidelijkheid blijft over de juiste toepassing van de richtlijnen.

De beroepsverenigingen zijn van mening dat we alleen gezamenlijk op de best mogelijk wijze het hoofd kunnen bieden aan de huidige, complexe situatie voor zowel zorgverleners als zorgvragers.

LHV, Ineen en NHG hebben dit aanbod van de verenigingen geaccepteerd en hen uitgenodigd voor het crisisoverleg.

Thema’s

Er zijn 6 belangrijke thema’s waar we tijdens het overleg over willen spreken. Deze kwamen voort uit een behoeftepeiling onder de NVvPO-leden:

  • Veilig werken: beschermingsmiddelen en anderhalve meter maatschappij
  • Testbeleid zorgverleners in de huisartsenzorg
  • Stuwmeer aan reguliere en chronische zorg
  • Covid-19 patiënten in de eerstelijnszorg: nazorg en revalidatie
  • ICT/ online werken en een diversiteit aan apps
  • Persoonlijke vraagstukken: Psychische werkdruk en arbeidsvoorwaarden

 

Zie ook