NVDA ernstig bezorgd over stageplekken - NVDA

NVDA ernstig bezorgd over stageplekken

Door corona is er de afgelopen maanden een groot tekort ontstaan aan stageplekken, met name voor mbo’ers. Dat geldt voor alle sectoren en zeker ook voor doktersassistenten in opleiding. Zorgorganisaties willen uit voorzorg geen extra mensen op de werkvloer hebben, of hebben het bijvoorbeeld te druk om mensen op te leiden. Daardoor kunnen ook doktersassistenten fikse studievertraging oplopen. Een slechte zaak, want er is nu al een tekort aan doktersassistenten. De NVDA is ernstig bezorgd over deze ontwikkeling en zit niet stil.

De stageproblematiek door corona is complex, maar dat is geen reden om niets te ondernemen. Samenwerken, niet in je eigen kring naar oplossingen zoeken en creatief zijn, is voor de NVDA het credo. De NVDA roept de leden op om ondanks de bijzondere tijd waarin we leven toch als het even kan een stageplek ter beschikking te stellen. Er is een tekort aan doktersassistenten en het is ook een maatschappelijke opgave van ons allemaal om voor voldoende stageplekken te zorgen.

De NVDA levert haar bijdrage onder andere in SBB-verband. Met een campagne op onder meer radiozenders roept de SBB-bedrijven op om toch stagiairs aan te blijven nemen. De NVDA is een van de partijen in Stichting Sociaal Fonds Huisartsenzorg (SSFH). Het arbeidsmarktfonds van werkgevers en werknemers voor de huisartsenzorg. Daar hebben we het op de agenda gezet om gezamenlijk acties uit te werken om het tekort weg te werken. Voor de ziekenhuizen inventariseren we hoe groot het tekort is en hoe we samen met andere partijen aan oplossingen kunnen werken.

Meer studenten een stageplek

Ieder creatief idee, zonder dat we de kwaliteit van de stage uit het oog verliezen, moeten we omarmen. We kunnen docenten de rol van stagebegeleider laten overnemen. We kunnen ook een reguliere stageperiode van 100 uur splitsen: liep tot voor kort 1 student een stage, in deze coronatijd worden dat dan 2 studenten van ieder 50 uur. Daardoor krijgen meer studenten een stageplek.

Advertenties ‘stageplek gezocht en ‘stageplek aangeboden’

De NVDA heeft studentleden die hun curriculum vitae kunnen uploaden om een stageplek te zoeken. We vragen NVDA-leden te kijken in het stageplek overzicht waar studentleden hun cv plaatsen. Ook gaan we NVDA-leden vragen een gratis ‘advertentie stageplek aangeboden’ te plaatsen. We brengen deze mogelijkheden bij hen nogmaals onder de aandacht.

Ook op die manier kunnen we, naar de NVDA hoopt, een bijdrage leveren aan het stagetekort.

21.000 plekken tekort

Makkelijke oplossingen zijn er niet, omdat het een complex probleem is. Zorgorganisaties willen uit voorzorg geen extra mensen op de werkvloer hebben, of hebben het bijvoorbeeld te druk om mensen op te leiden. Neem ruimtegebrek en de regel dat er 1.5 meter afstand moet worden gehouden. Dat leidt er in een aantal gevallen toe dat er geen plaats is voor een stagiair en zonder stageplekken stromen doktersassistenten niet of veel later uit. We hebben stagiairs keihard nodig om de zorg op peil te houden.

Denk aan de toekomst en bied een toekomstig collega een stageplek

Niet alleen de NVDA maakt zich zorgen over het huidige tekort aan stageplekken. Ook de Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) waar de NVDA deel van uitmaakt maakt zich zorgen over het grootste tekort ooit aan stageplekken. De SBB telt nu een tekort van bijna 21.000 plekken en zoekt naar oplossingen.

Meer informatie