Nieuwe richtlijn nazorg coronapatiënten - NVDA

Nieuwe richtlijn nazorg coronapatiënten

Recent is er weer samen met de LHV, Ineen en NHG een overleg geweest om een aantal actuele zaken rondom de coronacrisis te bespreken.

Hieruit is weer een aantal praktische zaken naar voren gekomen die wij met jullie willen delen. De belangrijkste zaken zijn een richtlijn nazorg corona patiënten en een nieuwe update richtlijn persoonlijke beschermingsmiddelen.

Op de pagina van het NHG over nazorg vind je de meest actuele informatie over nazorg en via deze pagina over persoonlijke beschermingsmiddelen. Op de homepage van de NHG krijg je snel een overzicht van de meest recente wijzigingen binnen het coronabeleid.

Ook de RIVM-website biedt veel actuele en relevante informatie.

 

Meer informatie