Nationaal Programma Pneumokokkenvaccinatie najaar 2020 van start - NVDA

Nationaal Programma Pneumokokkenvaccinatie najaar 2020 van start

In oktober start het Nationaal Programma Pneumokokkenvaccinatie Volwassenen (NPPV), uitgevoerd door de huisarts en in de zorginstellingen. De SNPG biedt hierbij de nodige begeleiding en ondersteuning, net zoals bij de griepprik.

Pneumokokkenvaccin
Nederlandse huisartsen verrichten al jarenlang goed werk met de griepvaccinaties voor ouderen en kwetsbare groepen. Vanaf dit najaar komt daar de inenting tegen pneumokokken bij. Het coronavirus maakt duidelijk hoe belangrijk het is om ouderen – indien mogelijk – te beschermen. Op advies van de Gezondheidsraad heeft de minister van VWS besloten alle 60- tot en met 75-jarigen eens in de vijf jaar op te roepen voor een vaccinatie tegen de pneumokokken-bacterie. Niet iedereen wordt tegelijk uitgenodigd. Men krijgt een uitnodiging in het jaar dat men 60, 65, 70 of 75 jaar wordt. Het vaccin is na 5 jaar uitgewerkt. De herhaalde vaccinatie na 5 jaar zorgt opnieuw voor bescherming.

Uitvoering in de praktijk
De Ledenraad van de LHV heeft in juni vorig jaar besloten om in te stemmen met het verzoek van VWS aan huisartsen om die vaccinaties te verzorgen. De eerste keer dat dat gebeurt, is komend najaar. Het NPPV loopt gelijktijdig aan het Nationaal Programma Grieppreventie (NPG). Er is bovendien naar gestreefd om de huisartsenpraktijken zo veel mogelijk dezelfde processtappen te laten doorlopen als bij het NPG. De vaccins voor pneumokokken kunnen tegelijkertijd met de griepvaccins worden besteld. In principe worden de vaccins gelijktijdig met de griepvaccins geleverd. Ook het declareren voor beide vaccins zal in dezelfde periode plaatsvinden. Zo kunnen beide vaccinatieprogramma’s voor zowel de huisarts als de patiënt zo efficiënt mogelijk georganiseerd worden.

Waarom een pneumokokken vaccin?
Jaarlijks worden ongeveer 6.000 mensen van 60 jaar en ouder in het ziekenhuis opgenomen met een pneumokokkenziekte, meestal met een longontsteking. Hiervan overlijden ongeveer 900 mensen. Vaccinatie van 60-jarigen tegen pneumokokken, met een herhaling op 65-, 70- en 75-jarige leeftijd kan 800 ziekenhuisopnames en 120 sterfgevallen door pneumokokken voorkomen per jaar.

Publieksinformatie
Patiënten ontvangen net als bij het NPG (de griepvaccinatie) een uitnodigingsbrief van de huisarts. Er wordt ook een infographic gemaaktmet uitleg over het programma. De huisarts kan deze gebruiken op de achterzijde van de uitnodigingsbrief.
Publieksinformatie komt onder andere via de website van het RIVM ter beschikking vanaf 1 juni. Vanaf deze datum kan de doktersassistente vragen van patiënten verwachten. Patiëntenvoorlichting kan via meerdere beschikbare communicatiematerialen, o.a. Q&A’s en het wachtkamerfilmpje.

Deskundigheidsbevordering
Op 1 mei is de e-learning beschikbaar via de site van de SNPG en NHG. Vanaf deze datum is ook alle informatie over het NPPV beschikbaar op de website van de SNPG ( het is geen nieuwe site hoor). De bijbehorende praktijkhandleiding is vanaf mei online beschikbaar op de websites van de SNPG , LHV en het NHG. In de nieuwsbrief van het SNPG die binnenkort verschijnt vindt u veel belangrijke informatie.