Motie voorrang zorgverleners bij testen aangenomen - NVDA

Motie voorrang zorgverleners bij testen aangenomen

Zorgverleners krijgen voorrang bij het testen op corona en het verkrijgen van de uitslag van die testen. De NVDA heeft hiervoor een oproep gedaan bij het ministerie en de Tweede Kamer en is blij dat zij hiermee gehoor geven aan onze oproep.

De Tweede Kamer heeft hiervoor een motie aangenomen tijdens het coronadebat. De motie van 50Plus is aangenomen met steun van alle andere partijen in de Tweede Kamer. De motie verzoekt de regering ‘om te bewerkstelligen dat zorgpersoneel altijd met voorrang getest kan worden en er tevens voor te zorgen dat testresultaten van zorgmedewerkers met de grootst mogelijk spoed aan hen bekend gemaakt zullen worden teneinde het gevaar van besmettingen te minimaliseren en onnodig ziekteverzuim te voorkomen.’

Verzoek

‘Geef doktersassistenten en andere zorgmedewerkers voorrang bij testen en de uitslag van Covid19-testen!’ Deze boodschap heeft de NVDA eind juli overgebracht aan het ministerie van VWS. Als doktersassistenten zelf Covid19-achtige klachten hebben, duurt het regelmatig een dag of langer voordat zij zich kunnen laten testen. Ook duurt het lang voordat de uitslag beschikbaar is. Aan de Vaste Kamercommissie VWS van de Tweede Kamer heeft de NVDA eenzelfde boodschap overgebracht.

Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM)

In onze boodschap aan het ministerie van VWS en de Tweede Kamer heeft de NVDA ook gepleit voor voldoende persoonlijke beschermingsmiddelen, mede in het licht van een eventuele tweede golf.

Minister Van Ark gaf tijdens het debat aan dat de schaarste aan PBM voorbij lijkt te zijn en dat het Landelijk Consortium Hulpmiddelen in stand blijft voor als coördinatie op de inkoop en verdeling weer noodzakelijk is.

Zie ook