Monitor baarmoederhalskanker gepubliceerd - NVDA

Monitor baarmoederhalskanker gepubliceerd

Bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker stabiel
In 2018 hebben ruim 460.000 vrouwen deelgenomen aan het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker. Dat is 57,6% van de doelgroep en is iets hoger dan in 2017. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu ) onderzoekt de redenen en barrières om deel te nemen aan het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker. De resultaten worden begin 2020 bekend.

Bij 9,5% van de deelneemsters is het virus dat baarmoederhalskanker kan veroorzaken (hrHPV hoog risico Humaan papillomavirus) gevonden. Van alle deelneemsters is 3% verwezen naar de gynaecoloog, dat zijn bijna 14.000 vrouwen. Bij ruim 5.000 vrouwen is een voorstadium van baarmoederhalskanker opgespoord. De verwijzingen worden nader onderzocht, met als doel dat minder vrouwen onnodig worden doorverwezen. Van alle deelnemende vrouwen maakte 7% gebruik van de zelfafnameset. De zelfafnameset wordt door vrouwen van alle leeftijden gebruikt.

Monitor nu in te zien
De monitoring van het bevolkingsonderzoek wordt voor 2018 in opdracht van het RIVM verricht door het Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL). Het doel van de monitor is om de kwaliteit van het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker te bewaken en belangrijke trends te signaleren.

Monitor baarmoederhalskanker

Bron: RIVM